açık öğretim aöf okuyan öğrenci askerlik tecil yaşı

açık öğretim aöf okuyan öğrenci askerlik tecil yaşı aöf okuyan kaç yaşına kadar askerliğini tecil ettirebilir

açık öğretim aöf okuyan öğrenci  askerlik tecil yaşı

açık öğretim aöf okuyan öğrenci  askerlik tecil yaşı  aöf okuyan kaç yaşına kadar askerliğini tecil ettirebilir 

Üniversitemize gönderilen Milli Savunma Bakanlığının 15/07/2011 tarih ve 20227 sayılı yazısında; "1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 35/C maddesi gereğince 29 yaşından büyük öğrencilerin askerlikleri ertelenmemektedir. Ancak, okula kayıt yaptıran ve askerlik erteleme hakkı bulunmayanlardan silahaltına alınanların, kanuni izinlerine mahsuben sınava girebilmeleri için yeteri kadar izin verilmektedir." denilmektedir.

Bu kapsamda “29 yaşından büyük erkek öğrencilerimize Askerlik Kanunu gereğince Öğrenci Durum Belgesi (EK-C2) verilmemektedir. Askerlik tecil işlemleri askerlik şubelerinin takdir ve yetkilerinde olup öğrencinin tecil hakkının olup olmadığına askerlik şubesi karar vermektedir.” denilmekte olup Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine halen kayıtlı öğrencilerimize 29 yaş uygulaması erteleme talebi gönderilmektedir.

Ancak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nunda değişiklik yapıldığından 2019-2020 Öğretim yılında yeni kayıt yaptıran tüm erkek öğrencilere, 7179 Sayılı Askerlik Erteleme Madde 20- (2) Yükümlülerin …………………………….., fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla, mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir. Bu kapsamda; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilere 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar erteleme talep gönderilecek olup yaşını dolduran öğrencilere erteleme talebi gönderilmeyecektir.

Askerlik şubeleri, çağı geldiği hâlde zamanında başvuru yapmayan öğrencilere para cezası uygulamaktadır. Bu nedenle şubelerinden askerlik işlemleri için çağrılan öğrenciler, AÖF bürolarından Öğrenci Durum Belgesi (EK-C2) alarak şubelerine vermelidir. Doğacak mağduriyetten Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. Üniversitemize gönderilen Milli Savunma Bakanlığının 15/07/2011 tarihli ve 20227 sayılı yazısında; “1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/C maddesi gereğince 29 yaşından büyük öğrencilerin askerlikleri ertelenmemektedir. Ancak, okula kayıt yaptıran ve askerlik erteleme hakkı bulunmayanlardan silahaltına alınanların, kanuni izinlerine mahsuben sınava girebilmeleri için yeteri kadar izin verilmektedir.” denilmektedir.

1111 sayılı Kanun’daki düzenleme ile azami öğrenim süresini aşan 29 yaşın altındaki öğrencilerden “Kaydını Yeniletmeyen” öğrencilere Askerlik Şubelerince “Yoklama Çağrısı” çıkartılmakta olup cezai işlem başlatılmaktadır.

29 yaşın altında askerlik çağı gelmiş olup güz dönemi veya bahar döneminde kaydını yeniletmeyen öğrencilerin cezai işleme tabi olmamaları ve mezuniyet haklarını kaybetmemeleri için mutlaka Askerlik Şubelerine bizzat başvurmaları gerekmektedir. İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, askerlik tecil işlemlerinden yararlanamaz. İkinci Üniversite kapsamında kayıtlı öğrencilerden, örgün öğretimdeki kaydını sildirip tecil işlemlerinin Fakültemizce yürütülmesini isteyenler, örgün öğretimdeki kaydının silindiğini gösteren belgeyi bir dilekçeye ekleyerek AÖF bürolarına vereceklerdir.

Ayrıca, önlisans programlarından mezun olup lisans programlarına 2015-2016 öğretim yılından önce İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden önlisans diplomasının fotokopisini bir dilekçeye ekleyerek AÖF bürosuna teslim edenlerin tecil işlemleri de Fakültemizce yürütülür.  

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı erkek öğrencilerden, askerliğini yapmayanların yukarıdaki açıklamalara göre öğrenimlerini planlamaları yararına olacaktır.

YORUM EKLE