Aynı gün yapılan birden fazla toplantı için huzur hakkı ücreti ödenebilir mi?

Aynı gün yapılan birden fazla toplantı için huzur hakkı ücreti ödenebilir mi?

Aynı gün yapılan birden fazla toplantı için huzur hakkı ücreti ödenebilir mi?

Aynı gün yapılan birden fazla toplantı için kaç huzur hakkı ücreti ödenebilir?

Soru: "..................Belediyesinin mali hizmetler biriminde memur olarak görev yapıyorum. Belediyemizin Meclis üyeleri bazı günlerde birden fazla toplantıya katılıyor. Katıldıkları her toplantı için bizden huzur hakkı talep ediyorlar. Ödeyebilir miyiz?"

Cevap: Huzur Hakkı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde; ‘’Belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen para, hakkı huzur’’ olarak tanımlanmaktadır. Huzur hakkı bir anlamda belli bir dönemde çalışan kişilerin harcadıkları emek ve mesaileri karşılığında kendilerine ödenen ücrettir diyebiliriz. Belediyelerde ödenecek huzur hakkı ile ilgili düzenlemeye 5393 sayılı Belediye Kanunun "Huzur ve İzin Hakkı" başlıklı 32 nci maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu maddede  "Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez. Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan düzenlemeye göre huzur hakkı belediye meclis başkanı ve meclis üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katılmaları karşılığında ödenen bir ücrettir. Bu kişilere toplantıya katıldıkları her gün için, 5393 sayılı yasanın 39 uncu maddesi uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. 

Yine aynı maddeye göre huzur hakkı ödenecek gün sayısı, Kanunun 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez. Dolayısıyla, Belediyenizde görevli meclis üyeleri aynı gün içinde birden fazla toplantıya katılsalar da tek huzur hakkı ücreti ödemeniz gerekmektedir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 11:49
YORUM EKLE