2022 yılında memura ödenecek konaklama bedelleri

2022 yılında memur   ve hizmetlilerin geçici görevde alabilecekleri konaklama ücretleri Kamu kurumlarında görev yapan memur ve hizmetliler geçici görevli oldukları yerlerde konaklama ücreti ödedikleri takdirde harcırah kanunu v bütçe kanunda yer alan düzenlemelere göre konaklama ücretini alabilmektedirler.Memur ve hizmetlilerin alabilecekleri konaklama ücreti hem tutar hemde süre ile sınırlıdır.Memurlar geçici görevin 180 günlük kısmında konaklama ücreti alabilmektedirler.Bu sürenin ilk on günü yevmiyelerinin yüzde elli fazlasına kadar konaklama ücreti alabilirken ilk on günden sonrası seksen gün yevmiyelerinin yarısı kadar sonraki 90 gün ise yevmiyelerinin yüzde kırkı kadar konaklama ücreti alabilmektedirler.Bu ücretler belgelendirilmek şartı ile ödenebilmektedir.

2022 Memur Harcırah tutarı 

İlk On Gün

4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi? 4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi?

Yevmiyenin

%50Arttırımlı Tutarı kadar

Sonraki   80 gün

Yevmiyenin

Yarısı kadar 

sonraki 90 gün 

Yevmiyenin

% 40 ı kadar 

Ek   göstergesi 8000 vedaha

yüksek olan kadrolarda bulunanlar  80,00 TL

 120,00   TL   40 TL  32,00  TL 
Ek   göstergesi 5800 (dahil) –8000 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar 75,00 TL  112,50 TL   37,50 TL  30,00 TL 
Ek   göstergesi 3000 (dahil) –5800 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar  71,00  TL 106,50 TL  35,50 TL  28,40  TL 
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   63,00 TL 94,50  TL 31,50  TL

 25,20 TL 

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 62,00 TL    93,00   TL   31,00 TL  24,80  TL 
Editör: TE Bilisim