2022 yılında kamuda görev yapan 4 d işçilere ödenecek olan harcırahlar 

6245 sayılı kanununa göre kamuda çalışan işçiler geçici görev ve sürekli görev harcırahlarını harcırah kanununa göre hizmetli kadrosu üzerinden almaktadırlar.2022 yılında memur ve işçilere ödenecek olan harcırah miktarları 2022 bütçesi ile belli oldu.Buna göre 2022 yılı içinde 4 d li kamu işçilerinin kamuda geçici görev ile görevlendirilmeleri durumunda en fazla günlük 63,00 TL en az ise 62,00 TL olmak üzere geçici görev yolluğu alma hakları bulunmaktadır. İlgili tutarlar bir tam günlük görevlendirmeye göre ödenmesi gereken tutarlar olup daha az süreli görevlendirmelerde 1/3 veya 2/3 oranında ödeme yapılacaktır.

6245 sayılı harcırah kanununun Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar başlıklı 7. maddesinde

Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi? Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi?

“Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez” hükmü yer almaktadır.

2022  yılında geçici görevle görevlendirilen veya naklen atanan ve sürekli görev yolluğu ödenecek olan işçilerin alabilecekleri gündelik miktarları aşağıdaki gibi olacaktır.

d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 63,00
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 62,00 

Editör: TE Bilisim