Yeniden yapılandırmayla ilgili Genel Tebliğler yayımlandı

Yeniden yapılandırmayla ilgili Genel Tebliğler yayımlandı

Yeniden yapılandırmayla ilgili Genel Tebliğler yayımlandı

Yeniden yapılandırmayla ilgili Genel Tebliğler yayımlandı

Yeniden yapılandırmayla ilgili Genel Tebliğler yayımlandı

Yeniden yapılandırmayla ilgili Genel Tebliğler yayımlandı

9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci, yirmi ikinci, yirmi beşinci ve yirmi altıncı fıkralarının uygulamasına dair usul ve esasları belirlemeye yönelik olarak Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2); 25/3/2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğ; 25/3/2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Araç muayeneleri ile ilgili olarak 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasının uygulamasına yönelik hazırlanan 1 Seri No.lu 7440 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ; 25/3/2023  tarih ve  32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

YORUM EKLE