Vergi usul kanununa göre süre hesaplama örnekleri

VUK 18 maddeye göre örnek süre hesaplama

Vergi usul kanununa göre süre hesaplama örnekleri

VUK 18 maddeye göre örnek süre hesaplama

Vergi usul kanununa göre süre hesaplama örnekleri

Vergi usul kanunda yer alan süreler nasıl hesaplanır ?

Vergi usul kanuna göre kanunda belirtilen sürelerin nasıl hesaplanacağı hususunda örnek açıklamlar aşağıda yer almaktadır.

SÜRELERİN HESAPLANMASI Vergi Usul Kanunu’nun 18. maddesi hükmü çerçevesinde vergi kanunlarında yazılı sürelerin hesaplanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Vergi usul kanununda  Süre gün olarak belli edilmişse; başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter. (Örneğin; 10 Ocak tarihinde tebliğ edilen evrak için 15 günlük süre, 11 Ocak tarihinde başlayacak ve 25 Ocak akşamında sona erecektir.)
  • Vergi usul kanununda   Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse; başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter; (Örneğin; 31 Mart tarihinde tebliğ edilen evrak için 1 aylık sürenin, normal koşullarda 31 Nisan tarihinde sona ermesi gerekirken, nisan ayı 30 gün olduğundan süre ayın son günü olan 30 Nisan akşamında sona erecektir.) 3. Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter;
  • Vergi usul kanununda  Resmi tatil günleri süreye dahildir. şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili izleyen ilk iş gününün tatil saatinde biter. (Örneğin; Katma değer vergisi beyannamesi verme süresinin son günü olan izleyen ayın 24’ünün Cumartesi gününe denk geldiği bir durumda beyanname verme süresi kendiliğinden ayın 26’sı Pazartesi akşamına kadar uzamış olacaktır.)

YORUM EKLE