Amme alacaklarına uygulanacak faiz oranı yeniden belirlendi

Amme alacaklarına uygulanacak faiz oranı yeniden belirlendi

Amme alacaklarına uygulanacak faiz oranı yeniden belirlendi

Amme alacaklarına uygulanacak faiz oranı yeniden belirlendi

Amme alacaklarına uygulanacak faiz oranı yeniden belirlendi

Amme alacaklarına uygulanacak faiz oranı yeniden belirlendi

21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 30/12/2019 tarihinden itibaren aylık %1,6 oranında uygulanan gecikme zammı oranı 21/07/2022 tarihinden itibaren %2,5 olarak yeniden belirlenmiştir.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5801

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE