2022 yılı MTV oranı belli oldu

2022 yılı MTV zam belli oldu

2022 yılı MTV oranı belli oldu

2022 yılı MTV zam belli oldu

2022 yılı MTV  oranı belli oldu

2022 yılı MTV oranı belli oldu

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4892

2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

8/12/2021 TARİHLİ VE 4892 SAYILI
CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 25 olarak belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar, 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 09:47
YORUM EKLE