Uzman ve başöğretmenlerin tazminatları ile ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

2023 yılı yan ödeme kararnamesi ile Uzman ve Başöğretmenlerin eğitim ve öğretim hizmeti taminatını artıran düzenleme Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın eki (III) sayılı “Diğer Tazminatlar” Cetvelinin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan “20” ve “15” ibareleri sırasıyla “60” ve “50” şeklinde, (c) bendinde yer alan “40” ve “30” ibareleri sırasıyla “120” ve “100” şeklinde değiştirilmiştir.

Değişikliğin maaşa yansıması da şu şekilde olacak (2022 yılı memur maaş katsayısına göre hesaplanmıştır)

A-) 1-2 dereceden aylık alan Uzman Öğretler için                            = 1.901,54-TL [(9500*,0333603)*%60]

Diğer derecelerden aylık alan Uzman öğretmenler için                     = 1.584,61-TL

B-) 1-2 dereceden aylık alan Başöğretmen Öğretler için                    = 3.803,07-TL [(9500*,0333603)*%120]

Diğer derecelerden aylık alan Başöğretmen öğretmenler için            = 3.169,23-TL

Yan ödeme Kararnamesinde yapılan değişiklik aşağıda yer almaktadır.

A. Eğitim Öğretim Tazminatı:

I- a) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlardan;

-1-2 derecelerden aylık alanlar..........................................................................................: 100 -

3-4 derecelerden aylık alanlar......................................................................................... : 95

-Diğer derecelerden aylık alanlar......................................................................................: 85

b) (a) bendinde sayılanlardan Uzman Öğretmen unvanını kazanmış olanlara ayrıca;

-1-2 derecelerden aylık alanlar..........................................................................................: 60

-Diğer derecelerden aylık alanlar......................................................................................: 50

c) (a) bendinde sayılanlardan Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara ayrıca;

-1-2 derecelerden aylık alanlar..........................................................................................: 120

-Diğer derecelerden aylık alanlar......................................................................................: 100