Sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları belli oldu

7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmelerde sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmakta olanların memur kadrolarına atanmasına ilişkin düzenleme yer almıştı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 6792 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli personelin atanabilecekleri memur kadroları belirlendi.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6792

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanların atanabilecekleri memur kadrolarına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 48 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

14/2/2023 TARİHLİ VE 6792 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE L (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri kapsamına giren sözleşmeli personelden; aynı unvanlı memur kadrolarına atanacaklara ilişkin kadro unvanları ekli (1) sayılı listede, aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacakları kadro unvanları ise (a) bendi kapsamındakiler için ekli (2) sayılı listede ve (ç) bendi kapsamındakiler için ekli (3) sayılı listede gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

(2) 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına girenler ilgisine göre “tabip”, “uzman tabip”, “hemşire”, “ebe” ve “sağlık memuru” unvanlı kadrolara atanırlar.

MADDE 2- (1) Bu Karar 26/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

(1) SAYILI LİSTE                                                                  

Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanı

Atanacağı Memur Kadro Unvanı

Hizmet Sınıfı

Anketör

Anketör

GİH

Antrenör

Antrenör

GİH

Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

GİH

Çocuk Eğiticisi

Çocuk Eğiticisi

GİH

Daktilograf

Daktilograf

GİH

Eğitim Uzmanı

Eğitim Uzmanı

GİH

Fotoğrafçı

Fotoğrafçı

GİH

Gemi Adamı*

Gemi Adamı

GİH

Gişe Memuru

Gişe Memuru

GİH

İcra Katibi

İcra Katibi

GİH

İnfaz ve Koruma Memuru

İnfaz ve Koruma Memuru

GİH

İşaret Dili Tercümanı

İşaret Dili Tercümanı

GİH

İş ve Meslek Danışmanı

İş ve Meslek Danışmanı

GİH

Kameraman

Kameraman

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

GİH

Muhabir

Muhabir

GİH

Muayene Memuru

Muayene Memuru

GİH

Musahhih

Musahhih

GİH

Mübaşir

Mübaşir

GİH

Mütercim

Mütercim

GİH

Orman Muhafaza Memuru

Orman Muhafaza Memuru

GİH

Redaktör

Redaktör

GİH

Rehber

Rehber

GİH

Spor Uzmanı

Spor Uzmanı

GİH

Şoför

Şoför

GİH

Tercüman

Tercüman

GİH

Uzman

Uzman

GİH

Zabıt Katibi

Zabıt Katibi

GİH

Yönetmen

Yönetmen

GİH

Avukat

Avukat

AH

Din Görevlisi

Din Görevlisi

DH

İmam-Hatip

İmam-Hatip

DH

Kuran Kursu Öğreticisi

Kuran Kursu Öğreticisi

DH

Müezzin-Kayyım

Müezzin-Kayyım

DH

Vaiz

Vaiz

DH

Öğretmen

Öğretmen

EÖH

Biolog

Biolog

SH

Çocuk Gelişimcisi

Çocuk Gelişimcisi

SH

Daire Tabibi

Daire Tabibi

SH

Dil ve Konuşma Terapisti

Dil ve Konuşma Terapisti

SH

Diş Tabibi

Diş Tabibi

SH

Diyetisyen

Diyetisyen

SH

Ebe

Ebe

SH

Eczacı

Eczacı

SH

Fizyoterapist

Fizyoterapist

SH

Hemşire

Hemşire

SH

îş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)

îş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)

SH

Laborant

Laborant

SH

Odyolog

Odyolog

SH

Perfüzyonist

Perfüzyonist

SH

Psikolog

Psikolog

SH

Sağlık Fizikçisi

Sağlık Fizikçisi

SH

Sağlık Memuru

Sağlık Memuru

SH

Sağlık Teknikeri

Sağlık Teknikeri

SH

Sağlık Teknisyeni

Sağlık Teknisyeni

SH

Sosyal Çalışmacı

Sosyal Çalışmacı

SH

Tabip

Tabip

SH

Uzman Tabip

Uzman Tabip

SH

Uzman (TUTG)

Uzman (TUTG)

SH

Veteriner Hekim

Veteriner Hekim

SH

Arkeolog

Arkeolog

TH

Çözümleyici

Çözümleyici

TH

Dekoratör

Dekoratör

TH

Desinatör

Desinatör

TH

Fizikçi

Fizikçi

TH

Grafiker

Grafiker

TH

Heykeltraş

Heykeltraş

TH

İstatistikçi

İstatistikçi

TH

Jeofizikçi

Jeofizikçi

TH

Kadastro Teknisyeni

Kadastro Teknisyeni

TH

Kaptan

Kaptan

TH

Kimyager

Kimyager

TH

Kitap Patologu

Kitap Patologu

TH

Kütüphaneci

Kütüphaneci

TH

Laborant

Laborant

TH

Makinist

Makinist

TH

Mimar

Mimar

TH

Mühendis

Mühendis

TH

Müze Araştırmacısı

Müze Araştırmacısı

TH

Pilot

Pilot

TH

Programcı

Programcı

TH

Restoratör

Restoratör

TH

Sosyolog

Sosyolog

TH

Şehir Plancısı

Şehir Plancısı

TH

Teknik Ressam

Teknik Ressam

TH

Tekniker

Tekniker

TH

Teknisyen

Teknisyen

TH

Topoğraf

Topoğraf

TH

Uçak Kontrol Makinisti

Uçak Kontrol Makinisti

TH

Aşçı

Aşçı

YH

Bahçıvan

Bahçıvan

YH

Dağıtıcı

Dağıtıcı

YH

Hizmetli

Hizmetli

YH

Garson

Garson

YH

* “Gemi Adamı” unvanlı pozisyonlardan; ilgili mevzuatına göre ihdasına, vizesine veya açıktan alım iznine ilişkin karar/işlemde ya da karar/işlemde belirleme yapılmamışsa personel alım ilanında “Kaptanlık” hizmetlerinde/görevlerinde kullanılacağı belirtilmiş bulunanlar “Kaptan” unvanlı kadrolara, bunların dışında kalanlar ise “Gemi Adamı” unvanlı kadrolara atanacaktır.

(2) SAYILI LİSTE

Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanı

Atanacağı Memur Kadro Unvanı

Hizmet Sınıfı

Aile Sosyal Destek Personeli

Aile Sosyal Destek Uzmanı

GİH

AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi) Uzmanı

Uzman

GİH

AIM Uzmanı

Uzman

GİH

Alan Uzmanı

Uzman

GİH

Ambar Görevlisi

Ambar Memuru

GİH

Arama Kurtarma Uzmanı

Uzman

GİH

Arşivci

Arşiv Memuru

GİH

Arşiv Uzmanı

Uzman

GİH

Ayniyat Görevlisi

Ayniyat Memuru

GİH

Bilgi Yönetimi Uzmanı

Uzman

GİH

Büro Görevlisi

Memur

GİH

Büro Memuru

Memur

GİH

Büro Personeli

Memur

GİH

Çağrı Karşılama Personeli

Çağrı Karşılama Memuru

GİH

Dışişleri Hukuk Uzmanı

Uzman

GİH

Demirbaş Ambar Sorumlusu

Ambar Memuru

GİH

Dizgi Operatörü

Matbaacı

GİH

Editör

Uzman

GİH

Eğitici

Usta Öğretici

GİH

Ekip Planlama Uzmanı

Uzman

GİH

Foto Dizgi Operatörü

Matbaacı

GİH

Foto Mekanikçi

Matbaacı

GİH

Gemici

Gemi Adamı

GİI1

Gençlik Çalışanı

Gençlik Hizmetleri Memuru

GİH

Gümrük Muhafaza Memuru

Muhafaza Memuru

GİH

Güverte Lostromosu

Gemi Adamı

GİH

Havacılık Uzmanı

Uzman

GİH

İdari Büro Görevlisi

Memur

GİH

İletişim Görevlisi

Memur

GİH

İletişim Personeli

İletişim Memuru

GİH

İnsan Hakları Uzmanı Hukukçu

Uzman

GİH

Kabin Emniyet Uzmanı

Uzman

GİH

Kafeterya Sorumlusu

Memur

GİH

Kafeterya Sorumlusu Yardımcısı

Memur

GİH

Kart Görevlisi

Memur

GİH

Kaza Kırım Uzmanı

Uzman

GİH

Koleksiyon Görevlisi

Memur

GİH

Koruma Memuru

Memur

GİH

Kütüphane Sorumlusu

Memur

GİH

Makine Zabiti

Gemi Adamı

GİH

Montaj Operatörü

Matbaacı

GİH

Mücellit

Matbaacı

GİH

Mütercim-Tercüman

Mütercim

GİH

Müze Görevlisi

Müze Memuru

GİH

Ofset Baskı Operatörü

Matbaacı

GİH

Ofset Operatörü

Matbaacı

GİH

Öğretici

Usta Öğretici

GİH

Proje Asistanı

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

GİH

Proje Uzmanı

Uzman

GİH

Resepsiyon Görevlisi

Memur

GİH

Resim Seçici

Memur

GİH

Rezervasyon Görevlisi

Memur

GİH

Sekreter/Daktilo

Sekreter

GİH

Santral Görevlisi

Santral Memuru

GİH

Santral Operatörü

Santral Memuru

GİH

Satın Alma Görevlisi

Satmalına Memuru

GİH

Satış Görevlisi

Memur

GİH

Sesci

Memur

GİH

Sınav Hizmetleri Uzmanı

Sınav Hizmetleri Görevlisi

GİH

Sınırlı Makina Zabiti

Gemi Adamı

GİH

Sistem Operatörü

Bilgisayar İşletmeni

GİH

Sözleşmeli Arşiv Personeli

Uzman

GİH

Sözleşmeli Personel

Uzman

GİH

Sözleşmeli Uzman Personel

Uzman

GİH

Stüdyo Yönetmeni

Yönetmen

GİH

Tashihci

Uzman

GİH

Teknik Yönetmen

Yönetmen

GİH

Tesis Sorumlusu

Memur

GİH

Usta Gemici

Gemi Adamı

GİH

Vardiya Zabiti

Gemi Adamı

GİH

Yağcı

Gemi Adamı

GİH

Yapımcı

Uzman

GİH

Yayın Koordinatörü

Memur

GİH

Yazma Eser Patoloji Uzmanı

Uzman

GİH

Yazma Eser Uzmanı

Uzman

GİH

Yer Hostesi

Memur

GİH

Yönetici Asistanı

Memur

GİH

Yönetici Sekreteri

Sekreter

GİH

Yurt Yönetim Personeli

Yurt Yönetim Memuru

GİH

Biyolog

Biolog

SH

Diğer Sağlık Personeli*

Sağlık Memuru

SH

Doktor

Tabip

SH

Röntgen Teknisyeni

Sağlık Memuru

SH

Uçuş Tabibi

Tabip

SH

Veteriner

Veteriner Hekim

SH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

Arama Kurtarma Teknisyeni

TH

ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli)

Uzman

TH

Başmakinİst

Makinist

TH

Bilgisayar Mühendisi

Mühendis

TH

Bilgisayar Programcısı

Programcı

TH

Çözümleyici, Sistem Programcısı

Çözümleyici

TH

Bilişim Personeli

Uzman

TH

Bilişim Uzmanı

Uzman

TH

Çevre Mühendisi

Mühendis

TH

Deniz Trafik Başkılavıızu

Uzman

TH

Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı

Uzman

TH

Deniz Trafik Kılavuzu

Uzman

TH

Diğer Teknik Hizmet Personeli**

Uzman

TH

Dispeç

Uzman

TH

Elektrik Mühendisi

Mühendis

Elektronik Mühendisi

Mühendis

TH

Elektronikçi Teknisyen

Teknisyen

TH

Gıda Teknikeri

Tekniker

TH

Gıda Teknisyeni

Teknisyen

TH

Fizik veya Elektronik Mühendisi

Mühendis

TH

Harita Mühendisi

Mühendis

TH

Havacılık Sertifîkasyon Uzmanı

Uzman

TH

Havacılık Simülatör Uzmanı

Uzman

TH

Hava Trafik Kontrolörü

Uzman

TH

Helikopter Makinisti

Makinist

TH

îç Mimar

Uzman

TH

İnşaat Mühendisi

Mühendis

TH

İnşaat Teknikeri

Tekniker

TH

İskeleci

Teknisyen

TH

İskele Kurucusu

Teknisyen

TH

Jeoloji Mühendisi

Mühendis

TH

Kontrol Pilotu

Pilot

TH

Kule Şefi

Uzman

TH

Laboratuvar Teknisyeni

Teknisyen

TH

Maden Haritacılığı Uzmanı

Mühendis

TH

Makina Mühendisi

Mühendis

TH

Makine veya Bilgisayar Mühendisi

Mühendis

TH

Meydan Kontrolörü

Uzman

TH

Proje Mühendisi

Mühendis

TH

Sınırlı Başmakinist

Makinist

TH

Sınırlı Kaptan

Kaptan

TH

Sistem Çözümleyicisi

Çözümleyici

TH

Sistem Programcısı

Çözümleyici

TH

Şehir ve Bölge Plancısı

Şehir Bölge Plancısı

TH

Uçak Bakım Makinisti

Uçak Kontrol Makinisti

TH

Uçak Elektronikçisi

Teknisyen

TH

TH

Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti

Uçak Kontrol Makinisti

Uçuş Teknisyeni

Teknisyen

TH

Uzakyol Başmakinisti

Makinist

TH

Uzakyol Kaptanı

Kaptan

TH

Yeraltı Maden Uzmanı

Mühendis

TH

Yer Kontrolörü

Uzman

TH

Yerüstü Maden Uzmanı

Mühendis

TH

Ahşap Tornacı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Aşçı Yardımcısı

Hizmetli

YH

Avizeci

Teknisyen Yardımcısı

YH

Boyacı-Badanacı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Bulaşıkçı

Hizmetli

YH

Camcı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Cilacı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Çamur Hazırlayıcı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Çaycı

Hizmetli

YH

Çilingir

Teknisyen Yardımcısı

YH

Dekorcu

Teknisyen Yardımcısı

YH

Demir Tenekeci

Teknisyen Yardımcısı

YH

Dış Temizlik Elemanı

Hizmetli

YH

Döşemeci

Teknisyen Yardımcısı

YH

El Süslemeci

Teknisyen Yardımcısı

YH

Elektrikçi

Teknisyen Yardımcısı

YH

Elektronikçi

Teknisyen Yardımcısı

YH

Destek Personeli***

Hizmetli

YH

Dokumacı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Döküm Presçi

Teknisyen Yardımcısı

YH

Döküm Rötüşçü

Teknisyen Yardımcısı

YH

Düz Taşçı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Fayansçı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Fiziki Destek Elemanı

Hizmetli

YH

Halı Onarım Ustası

Teknisyen Yardımcısı

YH

Hasırcı

Teknisyen Yardımcısı

YH

İdari Destek Görevlisi

Hizmetli

YH

İnşaatçı

Teknisyen Yardımcısı

YH

İnşaat Ustası

Teknisyen Yardımcısı

YH

İnşaat Boyacısı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Kalemkar

Teknisyen Yardımcısı

YH

Kat Hizmetlisi

Hizmetli

YH

Kurşuncu

Teknisyen Yardımcısı

YH

Meydancı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Marangoz

Teknisyen Yardımcısı

YH

Mobilyacı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Mobilya Cilacısı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Mobilya Döşemeci

Teknisyen Yardımcısı

YH

Model Kalıpçı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Motif Taşçı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Restorasyonca

Teknisyen Yardımcısı

YH

Oto Bakım ve Yıkayıcısı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Saatçi

Teknisyen Yardımcısı

YH

Sedefkar

Teknisyen Yardımcısı

YH

Sıhhi Tesisatçı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Sıvacı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Soba Onarım Ustası

Teknisyen Yardımcısı

YH

Sözleşmeli Hizmet Personeli

Hizmetli

YH

Ştukçu

Teknisyen Yardımcısı

YH

Taşıma Görevlisi

Teknisyen Yardımcısı

YH

Terzi Perdeci

Terzi

YH

Tezgah Ayarlayıcısı

Teknisyen Yardımcısı

YH

Torna Presçi

Teknisyen Yardımcısı

YH

Telkari Ustası

Teknisyen Yardımcısı

YH

  1. “Diğer Sağlık Personeli” unvanlı pozisyonlardan; ilgili mevzuatına göre ihdasına, vizesine veya açıktan alım iznine ilişkin karar/işlemde ya da karar/işlemde belirleme yapılmamışsa personel alım ilanında “Perfüzyonist”, “İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)”, “Odyolog”, “Dil ve Konuşma Terapisti”, “Sağlık Teknisyeni”, “Veteriner Sağlık Teknisyeni” hizmetlerinde/görevlerinde kullanılacağı belirlenmiş olanlar sırasıyla “Perfüzyonist”, “İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)”, “Odyolog”, “Dil ve Konuşma Terapisti”, “Sağlık Teknisyeni”, “Veteriner Sağlık Teknisyeni” unvanlı kadrolara, bunların dışında kalanlar ise “Sağlık Memuru” unvanlı kadrolara atanacaktır.
  2. * “Diğer Teknik Hizmet Personeli” unvanlı pozisyonlardan; ilgili mevzuatına göre ihdasına, vizesine veya açıktan alım iznine ilişkin karar/işlemde ya da karar/işlemde belirleme yapılmamışsa personel alım ilanında “Kimyager”, “Fizikçi”, “İstatistikçi”, “Grafiker” hizmetlerinde/görevlerinde kullanılacağı belirtilen pozisyonlarda istihdam edilen personel sırasıyla “Kimyager”, “Fizikçi”, “İstatistikçi”, “Grafiker” unvanlı kadrolara, bunların dışında kalanlar ise Teknik Hizmetler Sınıfına ait “Uzman” unvanlı kadrolara atanacaktır.
  3. ** “Destek Personeli” unvanlı pozisyonlardan; ilgili mevzuatına göre ihdasına, vizesine veya açıktan alım iznine ilişkin karar/işlemde ya da karar/işlemde belirleme yapılmamışsa personel alım ilanında “Şoför”, “Aşçı”, “Bahçıvan”, “Hastabakıcı”, “Gassal” hizmetlerinde/görevlerinde kullanılacağı belirtilmiş olanlarda bulunanlar sırasıyla “Şoför”, “Aşçı”, “Bahçıvan”, “Hastabakıcı”, “Gassal” unvanlı kadrolara, bunların dışında kalanlar ise “hizmetli” unvanlı kadrolara atanacaktır.

(3) SAYILI LİSTE

Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanı

Atanacağı Memur Kadro Unvanı

Hizmet Sınıfı

Tahsildar (Mutemet)

Muhasebeci

GÎH