Sözleşmeli Kadrodayken Memur Kadrosuna Atanan Kişinin Harcırahı

Danıştay 11 .Daire Başkanlığının 2016/5612 Esas Nolu ve 2017/3261 Karar Nolu kararı ile sözleşmeli kadroda çalışmakta iken KPSS sınavı sonucunda kadrolu bir unvana atanan kişinin yapmış olduğu başvuru sonucunda vermiş olduğu kararda sözleşmeli pozisyonda çalışanların kadrolu pozisyona atanmaları durumunda eski görev yerlerinden yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu ödenmesi yönünde karar verdi.İlgili mahkeme kararının sonuç kısmında yer alan açıklamaya aşağıda yer veriyoruz.

"Bakılan olayda, davacının sözleşmeli imam hatip olarak göreve başlamasıyla kamu görevlisi statüsüne girmiş olduğu, aynı kurum içinde sözleşmeli personel statüsünde görev yeri değişmesi ve katıldığı KPSS puanına göre kadrolu statüye geçmesiyle ilk defa devlet memurluğuna atanan kişi konumunda olmayıp; yer değiştirme suretiyle atanan kişi kapsamında olduğu, sözleşmeli personel statüsünde iken kurumuna verdiği görevden ayrılma dilekçesinin ise, yürüttüğü kamu görevini bırakma amacıyla değil, yeni görevine başlamak için verilmiş olduğu sonucuna varıldığından, yer değiştirmek suretiyle ataması yapılan davacıya 6245 sayılı Kanun uyarınca söz konusu atamadan doğan yolluğun ödenmesi gerekirken, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yönünden verilen Mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır."

İlk atamada memura harcırah ödenir mi? İlk atamada memura harcırah ödenir mi?

İlgili danıştay kararı neticesinde daha önce sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken kadrolu pozisyona atanarak sürekli görev yolluğu alamayanlara sürekli görev yolluğu ödenebilmesi imkanı getirilmiştir.Ancak burada açılan dava kişisel bir dava olup özel bir olaya istinaden verilen bir karar olduğundan bu olaya benzer durumda olanlarında öncelikle kurumlarına başvuru yapmaları gerekmekte kurumlarınca red cevabı verilmesi durumunda ise dava açmaları gerekmektedir.

Editör: TE Bilisim