2018 Arazi Tazminat Tutarları

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :

Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder? Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder?a) Kadro derecesi 1-4 olanlar                                        15,80

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar                                      15,25

Bu tazminattan yararlananlardan;

1)Memuriyet mahalli dşındaki  çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir

2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak

miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir
 

Editör: TE Bilisim