Maaşınızdan Ne Kadar BES Kesintisi Yapılacak?

Maaşınızdan Ne Kadar BES Kesintisi Yapılacak? memur maaşlarında bes kesinti hesaplama nasıl yapılır, 5434 e göre bes kesinti hesaplama, 5510 göre bes hesaplama örnek

Maaşınızdan Ne Kadar BES Kesintisi Yapılacak?

Bilindiği üzere, 25/08/2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 45 yaşını aşmayan çalışanların otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesine dair düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme gereğince yapılacak işlemlerle ilgili sıkça sorulan sorulardan birisi de maaşlardan yapılacak kesinti tutarının nasıl hesaplanacağı? prim katkısının neye göre belirleneceği sorusudur.  Bu konuya ilişkin düzenleme 4632 sayılı yasanın "Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi " başlıklı Ek Madde -2'de yer almaktadır. Söz konusu maddede; " Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır. " hükmüne yer verilmiştir.

Maddede yer alan düzenlemeye göre, kişinin sosyal güvenlik primine esas kazancının %3'ü oranında kesinti yapılacağı düzenlenmiştir. Sosyal güvenlik primi kesintisine esas kazancın 5434 sayılı yasa ve 5510 sayılı yasaya göre iki farklı şekilde hesaplandığı  linkte yer alan makalemizde detaylıca izah edilmiş olup bu çalışmamızda ise bu iki farklı kanuna tabi personelin BES kesintisinin nasıl hesaplanacağını açıklayacağız.

1-5434 Sayılı Kanuna Tabi Personel

Memuriyet hayatına 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlayan personellerin maaşından yapılacak BES kesintilerinde matrah  5434 sayılı yasaya göre belirlenecektir. Söz konusu yasanın Ek-70'nci maddesine göre emekli keseneği matrahına dahil maaş unsurları şunlardır;

1-Aylık

2-Ek Gösterge

3-Kıdem Aylığı

4-Taban Aylık

Bu maaş unsurları esas alınarak emekli keseneği hesabı ise aşağıdaki gibi yapılır.

{(1+2+3+4)*En Yüksek Memur Maaşı*Ek Göstergeye Bağlı %Oran}*%3

Ek Göstergeye göre uygulanacak oranlar ise aşağıda yer almaktadır.

– Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 225 ine

– Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 215 ine,

– Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 195 ine,

– Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 165 ine,

– Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 145 ine

– Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 85 ine,

– Diğerlerinde  % 55 ine,

 tekabül eden miktarı emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.

2016-2017 dönemi Toplu Sözleşme metninin 42. maddesi gereğince, 5474 sayılı yasanın Ek-70'inci maddesindeki oranlar yerine yukarıda yer alan oranlar uygulanacaktır.

Örnek Hesaplama:

Mühendis

1/4 Derece

Memuriyete Başlangıç Tarihi: .01.01.1990

Ek Gösterge:3.600

[table id=3 /]

2- 5510 sayılı Kanuna Tabi Personel

01.10.2008 tarihinden önce emekli sandığı kanununa tabi olan bir işte çalışmayıp memuriyete bu tarihten sonra başlayanların BES matrahı 5510 sayılı yasaya göre belirlenir. Söz konusu kanunun 80. maddesine göre sigorta primi matrahına dahil maaş unsurları şunlardır;

1-Aylık

2-Ek Gösterge

3-Kıdem Aylığı

4-Taban Aylık

5-Özel Hizmet Tazminatı

6- Temsil ve Görev

7-Makam Tazminatı

Memurların maaşlarında yer alan prim kesintilerinin hesabı ise 

(1+2+3+4+5+6+7)*%3 BES Kesintisi

Örnek Hesaplama:

 V.H.K.İ

7/2

Memuriyete Başlangıç Tarihi: .01.01.2009

 [table id=5 /]

Matrahta özel hizmet tazminat oranı hesaplanırken ek, ilave ve bölge tazminat oranları ilave edilmeden hesaplama yapılması gerektiğini unutmamak gerekir.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

 Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2019, 11:15
YORUM EKLE