KDV Tevkifatı Uygulamasında Sınır Nedir?

KDV Tevkifatı Yapılmayacak Tutar , KDV Tevkifatı Uygulamasında Sınır Nedir, tevkifat yapılmayacak olan tutar kaç lira , tevkifat alt sınırı 2020

KDV Tevkifatı Uygulamasında Sınır Nedir?

KDV Tevkifatı Yapılmayacak Tutar , KDV Tevkifatı Uygulamasında Sınır Nedir, tevkifat yapılmayacak olan tutar kaç lira , tevkifat alt sınırı 2020

KDV Tevkifatı Uygulamasında Sınır Nedir?

KDV Tevkifatı Yapılmayacak Tutar

KDV Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır Değişikliği Hakkında Hatırlatma

Hatırlanacağı üzere, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan kısmi tevkifat uygulanması zorunluluğuna ilişkin 1.000 TL olarak belirlenmiş olan alt limit, 03.06.2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No’lu Tebliğ ile 1 Temmuz 2021 Tarihinden itibaren 2.000 TL’ye yükseltilmişti.

Anılan Tebliğ ile Yapılan değişiklik sonrasında;

 • 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dâhil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacak ve sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.
 • Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.
 • Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının 2.000 TL’lik sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.
 •  

  Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

   

  Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.

   

  Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

   

  Buna göre; - 1 yıl süreli hizmet alımı şeklinde sözleşme yapılan, ancak aylık vergilendirme dönemleri itibariyle kısım kısım verilebilen hizmetlerde, alt sınır hesabında aylık olarak verilen hizmete ilişkin düzenlenen faturadaki KDV dahil bedel dikkate alınacaktır.

 •  

  - 5018 sayılı Kanuna tabi bir kurumun makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlarına haftalık, aylık, yıllık bakım sözleşmeleri çerçevesinde sunulan hizmetler; her bir bakım döneminde sunulan kısım itibariyle değerlendirilecektir.

 •  

  Kurumun talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan, dönemsellik içermeyen tamir, bakım ve onarım hizmetleri ise KDV dahil 1.000 TL'yi geçmediği sürece tevkifata tabi olmayacaktır. Tamir, bakım ve onarım hizmetlerinin sorumlu kurumun muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlarına aynı gün içinde ifa edilmesi halinde bedel, her bir araç itibariyle değil, toplam olarak dikkate alınacak ve 1.000 TL'yi geçtiği taktirde de tevkifata tabi tutulacaktır.

 •  

  - Yılın tamamında belli miktarda ürün için fason konfeksiyon işi yapılması yönünde sözleşme düzenlenmesi, ancak yıl içinde günlük, haftalık ya da aylık olarak teslim edilen ürün karşılığında fason hizmet faturası düzenlenmesi halinde, her fason hizmet faturasındaki KDV dahil hizmet bedeli, tevkifat alt sınırının hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, bedelin parçalara bölünerek birden fazla fatura düzenlendiğinin tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir. Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanların (profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) yapılan teslim ve hizmetler hariç), kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacaktır.

 • Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022, 22:32
YORUM EKLE