Kadroya geçen işçiler başka idarelere görevlendirilemeyecek

Kadroya geçen işçiler başka idarelere görevlendirilemeyecek

Kadroya geçen işçiler başka idarelere görevlendirilemeyecek

Kadroya geçen işçiler başka idarelere görevlendirilemeyecek

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler GenelMüdürlüğü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23'üncü maddesi uyarınca Bakanlığınız bünyesinde sürekli işçi kadrosuna geçirilen personelin mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25'inci maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilmelerine imkan bulunmadığı yönünde görüş verdi.

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı   :  E-74073113-01.0.99-63422

Konu: : Görüş

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İlgi: 30.12.2021 tarihli ve E-83786102-700-51929 sayılı yazınız.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23'üncü maddesi uyarınca Bakanlığınız bünyesinde sürekli işçi kadrosuna geçirilen personelin mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25'inci maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin görüş talep edilen 30 Aralık 2021 tarihli ve E-83786102-700-51929 sayılı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23'üncü maddesinin beşinci fıkrasında; ''sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırdıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir...'' denilmek suretiyle sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin, yalnızca kadroya geçirilmeden önce çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde, geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere, istihdam edilebilecekleri açıkça ifade edilmiştir.

Bu itibarla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23'üncü maddesi uyarınca Bakanlığınız bünyesinde sürekli işçi kadrosuna geçirilen personelin mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25'inci maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilmelerine imkan bulunmamaktadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim

Dr. Metin KIRATLI
İdari İşler Başkanı

YORUM EKLE