İşçinin Yıllık İzin Ücreti

Yıllık İzinde İşçinin Ücret Hakkı 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçi Yıllık İzinde İşçinin Ücret Hakkı, İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Süreleri , Yıllık İzinde İşçiye Ücret Ödeme Şekli 

İşçinin Yıllık İzin Ücreti

Yıllık İzinde İşçinin Ücret Hakkı

4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri ilgili kanunun 53. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede yer alan hükme göre;

İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Süreleri a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, Az olamaz.

Kanun maddesinde yer alan hükümden de anlaşılacağı üzere işçiye tanınan bu izin hakkında işçi izinli olduğu dönemlerde ücretini almaya devam edecektir.İşçinin yıllık izinde alacağı ücretlere ilişkin düzenleme ise 4857 sayılı kanunun 57. maddesinde açıklanmıştır.İlgili maddeye göre  

Yıllık İzinde İşçiye Ücret Ödeme Şekli 

- İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.-Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, kâra katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan işçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır.

-Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine çıktığı ayın başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir.-Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2019, 10:27
YORUM EKLE