İşçinin Yakınlarının Ölmesi Durumunda İzin Hakkı

İşçinin Yakınlarının Ölmesi Halinde İzin Hakkı Var mı? İşçi Hangi Yakınlarının Ölmesi Halinde İzin Kullanabilir? İşçinin Kullanacağı Ölüm

İşçinin Yakınlarının Ölmesi Durumunda İzin Hakkı

İşçinin Yakınlarının Ölmesi Halinde İzin Hakkı Var mı? İşçi Hangi Yakınlarının Ölmesi Halinde İzin Kullanabilir? İşçinin Kullanacağı Ölüm İzni Süresi Nedir? İşçi Ölüm İznine Ayrılırsa Ücreti Kesilir mi?

İşçinin Yakınlarının Ölmesi Durumunda İzin Hakkı

İşçinin Yakınlarının Ölmesi Durumunda İzin Hakkı

İşçi olarak çalışanların hak ve yükümlülükleri 4857 sayılı iş kanunu ile belirlenmiştir.İlgili kanunun çeşitli maddelerinde işçilerin ücretli ve ücretsiz izin hakları anlatılmıştır.Kanunda yer alan hükümlerden işçilerin yakınlarının ölümü halinde de izin hakları bulunduğu görülmektedir.Bu yazımızda işçinin hangi yakınları için izin kullanma hakkı olduğu,kullanacağı bu iznin ücretlimi ücretsizmi olacağı ve kullanılacak izin süresinin kaç gün olacağı hususlarını anlatmaya çalışacağız.

İşçinin Yakınlarının Ölmesi Halinde İzin Hakkı Var mı?

4857 sayılı yasa ek olarak eklenen 2. maddesinde işçinin yakınlarının ölmesi halinde izin hakkının olduğu yönünde hüküm yer almaktadır.Bu hüküm doğrultusunda işçinin yakınlarının ölmesi halinde bu hakkını kullanmak isterse işveren işçiye izin vermek zorundadır.

İşçi Hangi Yakınlarının Ölmesi Halinde İzin Kullanabilir?

4857 sayılı yasada yer alan hükme göre işçinin babası,annesi,eşi,kardeşi ve çocuğunun ölmesi halinde kanunda tanımlanan izin hakkını kullanma hakkına sahiptir.Kanunda işçinin hangi akrabaları için izin kullanabileceği maddeler halinde sayıldığından bu sayılanlar dışındaki kişilerin ölmesi halinde işçi kanunda tanımlanan mazeret iznini kullanamaz.Ancak işçinin yıllık izin hakkı varsa bu gibi durumlarda bu izinlerinden kullanmak zorundadır.

İşçinin Kullanacağı Ölüm İzni Süresi Nedir?

İş Kanununun Ek 2 Maddesinde işçinin kullanabileceği izin süresi 3 gün olarak tanımlanmıştır.Kanundaki hükümde yer alan 3 gün ibaresine dikkat etmek gerekir.Burada izin süresi iş günü olarak değil gün olarak tanımlanmıştır.Bu nedenle kullanılacak izin hafta tatiline veya bayram tatiline denk gelse bile mesai günlerine sarkmıyacaktır.

İşçi Ölüm İznine Ayrılırsa Ücreti Kesilir mi?

4857 yasada mazeret izinleri ücretli izin olarak belirlendiğinden yukarıda saymış olduğumuz yakınları ölen işçinin kullanacağı ölüm izni nedeniyle ücreti kesilmeyecektir

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 10:11
YORUM EKLE