İşçi Analık İzni 4857 Kanun 74. Madde

İşçilerin hamilelik ve gebelik dönemleri ile doğum sonrası dönemde kullanabilecekleri işçi  analık doğum izni kaç gün, İşçi Analık İzni 4857

İşçi Analık İzni 4857 Kanun 74. Madde

İşçilerin hamilelik ve gebelik dönemleri ile doğum sonrası dönemde kullanabilecekleri işçi  analık doğum izni kaç gün, İşçi Analık İzni 4857 Kanun 74. Madde, İşçi Analık İzni Kaç Gün İşçinin Analık İzninde Çalışması, İşçinin İkiz Üçüz Gebelikte Analık İzni Kaç Gündür? , İşçi Erken Doğum Yaparsa Doğum İzni Ne Olur ? Doğumda İşçinin Ölmesi Halinde Analık İznini İşçinin Eşi İşçi İse Kullanabilir mi?

İşçi Analık İzni 4857 Kanun 74. Madde

İşçilerin hamilelik ve gebelik dönemleri ile doğum sonrası dönemde kullanabilecekleri işçi  analık doğum izinlerini açıklamaya çalışalım

İşçi Analık İzni 4857 Kanun 74. Madde

4857 sayılı İş kanununa tabi olarak çalışan bayan işçilerin doğum öncesinde ve doğum sonrasında kullanabilecekleri analık izni ilgili kanunun 74. maddesinde düzenlenmiştir.İş Kanununun 74. maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda işçilerin analık izin haklarının neler olduğuna bakalım.

İşçi Analık İzni Kaç Gün İşçinin Analık İzninde Çalışması


4857 sayılı iş kanununa tabi olarak  çalışan işçilerin doğumdan önce gebelik döneminde muhtemel beklenen doğum tarihinden önce 8 hafta ve doğumun gerçekleşmesinden sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta çalıştırılmamaları gerekmektedir.Ancak kadın işçi kadın doğum uzmanından alacağı çalışabilir raporuna istinaden beklenen muhtemel doğum tarihine son üç hafta kalana kadar çalışabilir.Bu şekilde beklenen doğum tarihinden önceki son üç haftaya kadar çalışan kadın işçinin kullanmadığı doğum izinleri doğum sonrasında kullanacağı 8 haftalık izin süresinin üzerine 5 hafta olarak eklenir.

İşçinin İkiz Üçüz Gebelikte Analık İzni Kaç Gündür?

-Kadın işçinin  birden çok çocuğa ikiz,üçüz v.b  hamile olması halinde analık izni farklılık göstermektedir.Bu gibi işçinin çoğul gebe olması halinde  doğum öncesi için ön görülen 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta daha eklenerek doğum öncesi analık izni süresi 10 hafta olarak uygulanır.İşçinin doğum öncesinde son 3 haftaya kadar çalışması durumunda çoğul gebeliklerde doğum sonrasına aktarılacak analık izni 5 hafta değil 7 hafta olarak uygulanacaktır.Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin hakkı  8 haftadan  10 haftaya çıktığı halde doğum sonrası izinlerde herhangi bir artış olmamaktadır.

İşçi Erken Doğum Yaparsa Doğum İzni Ne Olur ?

-Beklenen doğum olayının erken doğum şeklinde gerçekleşmiş olması durumunda bayan işçinin doğum öncesi analık izni hakkı doğum sonrası döneme aktarılır.Çoğul doğum halinde de  yukarıda yer alan başlıkta anlatıldığı üzere kullanılmayan analık izni +2 hafta  fazla olarak  aktarılır.

Doğumda İşçinin Ölmesi Halinde Analık İznini İşçinin Eşi İşçi İse Kullanabilir mi?

-Doğum esnasında veya doğumdan sonra analık izni süreleri içerisinde annenin ölmesi halinde anne işçi için öngörülen analık izni süreleri baba tarafından kullanılır.

Evlat Edinen İşçi Analık İzni Alabilir mi?

-Analık izni hakkı sadece doğuma bağlı olarak verilen bir izin olmayıp evlat edinen işçilerde analık izni hakkından faydalanabilir.Evlat edinilen çocuk için analık izninden faydalanılabilmesi için evlat edinilen çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.3 yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinen işçi evlat edinilen çocuğun kendilerine verilmesinden itibaren 8 hafta analık izni kullanma hakkına sahip olurlar.Bu izni eşlerden sadece birisi kullanabilir.

İşçi Hamilelik Döneminde Sağlık Kontrolleri İçin İzin Alabilir mi?

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2019, 10:26
YORUM EKLE