Emekli olacak işçi harcırahı emeklilik tazminatı

2022 yılında emekli olacak kamuda çalışan işçilere ödenecek olan emeklilik yolluğu olarak bilenen 375 sayılı khk ye ödenen tazminat

Emekli olacak işçi harcırahı emeklilik tazminatı

2022 yılında emekli olacak kamuda çalışan işçilere ödenecek olan emeklilik yolluğu olarak bilenen 375 sayılı khk ye ödenen tazminat

Emekli olacak işçi harcırahı emeklilik tazminatı

Emekli olacak işçi harcırahı emeklilik tazminatı 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 4/D sürekli işçilere, emekli olurken kıdem tazminatının yanı sıra ‘harcırah’ olarak da ifade edebileceğimiz emeklilik tazminatı ödenmektedir. Söz konusu emeklilik tazminatının yasal dayanağı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’dir. 375 sayılı KHK’nın 1. Maddesi’nin D bendi şu şekildedir; “(A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir.” 375 sayılı KHK’nın sözkonusu maddesinde, kamu işçilerine ödenecek emeklilik tazminatının ne şekilde hesaplanacağı belirtilmiştir. Buna göre kamu işçilerine, emekliliğe sevk edilmeleri durumunda 12.105 gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenir. Memur aylık katsayısı her 6 ayda bir memur maaş zammına endeksli olarak güncellendiği için kamu işçilerinin alacağı emeklilik tazminatı da artış göstermektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06.01.2022 tarihinde yayınlanan Genelge ile memur aylık katsayısı, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere (0,229979) olarak tespit edilmiştir. Buna göre; kamu işçilerinin emeklilik tazminatı 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere şu şekilde hesaplanacaktır:

2022 Ocak-Temmuz  Emekli Olacak İşçi  Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarı Hesaplama 

2022 Yılı Ocak  ayı maaş katsayısı    =0,235445

Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı    =12.105 

12105 * 0,165786= 2.850,06

Brüt Tutar 2.006,84  *7,59/1000   = 21,63    Damga Vergisi

2022 Ocak-Temmuz  Emekli Olacak İşçi  Ödenecek Tazminat Net Tutar      = 2828,43  TL

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022, 21:59
YORUM EKLE