​​​​​​​2023 Ocak Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı

​​​​​​​2023 Ocak Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı

​​​​​​​2023 Ocak Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı

​​​​​​​2023 Ocak Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı

​​​​​​​2023 Ocak Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı

2023 Ocak Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelge ile 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde aylıklara uygulanacak katsayılar belirlendi. Yeni katsayı ile birlikte kıdem tazminatı tavan oranı da değişmiş oldu. Kıdem tazminatı tavanı, iş akdi tazminat almayı hak edecek feshedilen işçiye, işverenince kıdem süresine göre ödenen tazminatın üst limitidir.

İş Kanunu'na tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Dolayısıyla işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavan tutarını bulmak için en yüksek devlet memurunun emekli ikramiyesini hesaplamak gerekmektedir.


En yüksek Devlet memurunun emekli ikramiyesinin hesabında;

-Gösterge Aylığı,

-Ek Gösterge Aylığı,

-Kıdem Aylığı,

-Taban Aylığı,

-Emekli Keseneği

unsurları esas alınır. Söz konusu unsurların hesaplaması ise aşağıdaki şekilde yapılır.

Gösterge Aylığı

Aylık Gösterge X Aylık katsayısı

Ek Gösterge Aylığı

Ek Gösterge X Aylık katsayısı

Kıdem Aylığı

Kıdem Aylığı Toplam göstergesi X Aylık katsayısı

Taban Aylığı

Taban Aylık göstergesi X Taban Aylık katsayısı

Emekli Keseneği

En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil)

brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine

göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

2023 yılı Ocak- Temmuz döneminde geçerli maaş katsayıları ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı emekli keseneğini hesapladığımızda kıdem tazminatı tavan tutarını da bulmuş oluruz.

Gösterge Aylığı

1500*0,433684

650,53

Ek Gösterge Aylığı

8000*0,433684

3.469,47

Kıdem Aylığı

500*0,433684

216,84

Taban Aylığı

1000*6,788992

6.788,99

Emekli Keseneği

(9500*0,433684)*(%215)

8.858,00

Toplam

19.982,83-TL

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, 2023 yılı Ocak Temmuz Döneminde kıdem tazminatı tavan tutarı 19.982,83-TL olmuştur.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023, 13:20
YORUM EKLE