2023-1 sayılı SGK Genelgesi yayımlandı

2023-1 sayılı SGK Genelgesi yayımlandı

2023-1 sayılı SGK Genelgesi yayımlandı

2023-1 sayılı SGK Genelgesi yayımlandı

2023-1 sayılı SGK Genelgesi yayımlandı

2023-1 sayılı SGK Genelgesi yayımlandı

Bilindiği üzere, 01.07.2022 tarihli ve 7417 sayılı "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanında yer alan düzenlemelerin yanı sıra söz konusu Kanun ile çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında, sigortalıların başta ek gösterge rakamları olmak üzere emekli aylığı, emekli ikramiyesi ve makam tazminatı gibi özlük ve sosyal güvenlik haklarına etki eden değişiklikler yapıldı..

Bu değişikliklerin, ilgililer adına SGK'ya gönderilmesi gereken kesenek ve kurum karşılığı ile sigorta primleri gibi sosyal güvenlik yükümlülükleri üzerinde de etkisi bulunmaktadır.

Bu kapsamda, 7417 sayılı Kanunun SGK'nın görev alınında yer alan maddeleri kapsamında yürütülecek işlemlerin usul ve esasları açıklamak için 2023/1 sayılı Genelge yayımlandı. Söz konusu Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023, 20:39
YORUM EKLE