2022  İşçi İlave Tediye İkramiye Ödeme Tarihleri

2022 ocak tediye ödeme tarihi, 2022 mayıs tediye ödeme tarihi, 2022 ağustos tediye ödenme tarihi, 2022 aralık tediye ödenme tarihi

2022  İşçi İlave Tediye İkramiye Ödeme Tarihleri

2022 ocak tediye ödeme tarihi, 2022 mayıs tediye ödeme tarihi, 2022 ağustos tediye ödenme tarihi, 2022 aralık tediye ödenme tarihi

2022  İşçi İlave Tediye İkramiye Ödeme Tarihleri

2022  İşçi İlave Tediye İkramiye Ödeme Tarihleri

2022 ocak tediye ödeme tarihi, 2022 nisan  tediye ödeme tarihi, 2022 ağustos tediye ödenme tarihi, 2022 aralık tediye ödenme tarihi 

Kamuda çalışan işçiler 6772 sayılı kanun kapsamında yılda 4 taksit halinde toplam 52 gün ilave tediye(ikramiye)  almaktadırlar .2022  ilave tediye ödemelerine ilişkin tarihler CUmhurbaşkanlığınca her yıl açıklanmaktadır. Son 7-8 yıldır kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin ilk taksidi ocak ayında ikinci taksidi nisan  ayında  üçüncü taksidi ağustos veya eylül ayında dördüncü taksidi ise aralık ayında ödenmektedir.

2022 İlave Tediye Hangi Aylarda Ödenecek?

2022  yılında ödenecek olan ilave tediyelerin ödenmesine esas Kanun Maddesi 2022 İşçi İlave Tediye Gün Sayısı 2022 İlave  Tediye Ödeme Tarihleri
6772 sayılı Kanun 1. maddeUmumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. 13+13=26 Günlük Yevmiye Tutarında İlave Tediye Ödemesi Yapılır.6772 sayılı kanununun 1. maddesine göre yapılacak olan ilave tediye ödenmesi zorunludur.

Cumhurbakanlığı kararı ile ödenir 

Geçmiş yıllarda ocak ve mayıs aylarında ödenmiştir.

6772 sayılı kanun 3. madde 3 – Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı

olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha

yapılabilir. (2)

13+13=26 Günlük Yevmiye Tutarında İlave Tediye Ödemesi Yapılır6772 sayılı kanununun 3. maddesine göre yapılacak olan ilave tediye ödenmesinde zorunluluk yoktur.kanun Maddesinde yapılabilir hükmü yer almaktadır.İlgili ödeme genel olarak yapılmaktadır.

Cumhurbakanlığı kararı ile ödenir 

Geçmiş yıllarda ağustos  ve aralık  aylarında ödenmiştir.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022, 08:58
YORUM EKLE