Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Uzman yardımcılığından uzmanlığa atanma şartlarından birisinde yapılan değişklik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş oldu. Buna göre, uzman olarak atanabilmek için uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavından itibaren aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en geç iki yıl içerisinde KPDS’den asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi Genel Müdürlüğe ibraz etmiş olması gerekecek. 

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “itibaren” ibaresinden sonra gelmek üzere “aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 17:04
YORUM EKLE