Sağlık personeli 2023 yılı temmuz nöbet ücretleri

Sağlık personeli 2023 yılı temmuz-aralık arası nöbet ücretleri, 2023 yılı temmuz nöbet ücretleri ne kadar oldu?, Zamlı nöbet ücretleri

Sağlık personeli 2023 yılı temmuz nöbet ücretleri

Sağlık personeli 2023 yılı temmuz-aralık arası nöbet ücretleri, 2023 yılı temmuz nöbet ücretleri ne kadar oldu?, Zamlı nöbet ücretleri

Sağlık personeli 2023 yılı temmuz nöbet ücretleri

Sağlık personeli 2023 yılı temmuz nöbet ücretleri

Sağlık çalışanlarından, maaş katsayılarındaki değişikliğin 2023 yılı nöbet ücretine yansımasının nasıl olacağına dair sorular almaktayız. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni maaş katsayılar bu yılın ikinci 6 aylık döneminde ödenecek nöbet ücretlerinde de artışa sebep oldu. 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde doktor, ebe, hemşire, att, acil servis personeli ve diğer sağlık personeline ne kadar ücret ödenek?

İşte cevabı:


Bildiğiniz üzere, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellere ödenecek nöbet ücreti ile ilgili mevzuat düzenlemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-33. Maddesi ile yapılmıştır. Söz konusu maddede nöbet ücretinin kimlere ödeneceği, ne kadar ücret ödeneceği, kimlere bu ücretin artırımlı olarak ödeneceği konuya ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Kanunun ek 33. maddesinde nöbet ücretinin unvanlara göre belirlenen gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak rakamın ilgilere ödeneceği hükmü yer almaktadır. Ayrıca bazı bölümlerde çalışan personellere nöbet ücretinin artırımlı ödeneceği de hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan 6. Dönem toplu sözleşme hükmü gereğince, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri resmi ve dini bayram günleri için %25; diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetleri ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri de %50 artırımlı ödenmektedir.

Aşağıdaki tabloda 2023 yılının Temmuz Aralık döneminde sağlık personeline ödenecek nöbet ücretleri yer almaktadır. Tabloda yer alan ücretler 1 saatlik net nöbet ücretidir.

Unvan

Normal Nöbet Ücreti

Acil Servis,

Ameliyathane,

112 Acil Servis,

Yoğun Bakım,

Diyaliz
(%50 artırımlı)

Dini Bayram Günleri

(Normal Nöbet Ücreti)

Dini Bayram Günleri

(Artırımlı Nöbet Ücreti)

Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

75,90-TL

113,85-TL

94,87-TL

142,31-TL

Pratisyen Tabip

68,31-TL

102,46-TL

85,38-TL

128,08-TL

Diş tabibi ve eczacılar

60,72-TL

91,08-TL

75,90-TL

113,85-TL

Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli

45,54-TL

68,31-TL

56,92-TL

85,38-TL

Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

37,95-TL

56,92-TL

47,44-TL

71,15-TL

Diğer Personel

27,83 -TL

41,74-TL

34,79-TL

52,17-TL

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

YORUM EKLE