Sağlık Kurumlarında Nöbet Ücreti

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin nöbet ücreti nasıl hesaplanır, doktor hemşire nöbet ücreti hesaplama

Sağlık Kurumlarında Nöbet Ücreti

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin nöbet ücreti nasıl hesaplanır, doktor hemşire nöbet ücreti hesaplama

Sağlık Kurumlarında Nöbet Ücreti

Sağlık Kurumlarında Nöbet Ücreti

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller için nöbet tutmak yaygın bir uygulamadır. Mesai saatleri dışında, hafta sonları ve resmi tatil günlerinde gerek kurumda tedavi gören gerekse dışarıdan başvuran hastalara müdahale için kurumlar bu uygulamaya gider. Nöbet tutmak üzere görevlendirilen personellere ise nöbet süreleri üzerinden ücret ödenebilir. Sağlık personellerine ödenen bu ücretin yasal dayanağı ve dikkat edilmesi gerekli hususlar çalışmamızın aşağıdaki kısımlarında yer almaktadır.

Bildiğiniz üzere, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellere ödenecek nöbet ücreti ile ilgili mevzuat düzenlemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-33. Maddesi ile yapılmıştır. Söz konusu maddede nöbet ücretinin kimlere ödeneceği, ne kadar ücret ödeneceği, kimlere bu ücretin artırımlı olarak ödeneceği konuya ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), kanunda yer alan gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir.

Burada nöbet ücreti ödeneceği ifade edilen personellerin; yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapması gerekmektedir. Kendilerine nöbet ücreti verilecek olanlar ise bu yerlerde görev yapan memur ve sözleşmeli personel statüsünde olması gerekmektedir.

Bu sayılanlar dışında, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan 2547 sayılı Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında tıpta uzmanlık eğitimi yapanlarla yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapan yabancı uyruklular da nöbet ücretinden faydalanırlar.

Nöbet tutan personellere mutlaka ücret ödeme gibi bir zorunluluk olmayıp bu ücretlerden yararlanacak personellere kurumlarınca tuttukları nöbet mukabili izin verilmemesi gerekmektedir. Bu ücretin ödenmesi için ayrıca tutulan nöbetin kesintisiz 6 saatten az olmaması gerekir. Kişilere ödenecek ücretin hesaplanması ise 657 sayılı kanunun ek madde 33’te yer alan gösterge rakamlarının memur maaş katsayısı ile çarpımı suretiyle yapılır. Kanunda bu ödemeden sadece damga vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlandığından başka bir kesinti yapılamaz. Toplu sözleşme hükmü gereği, dini bayramlarımızda tutulan nöbet ücreti %20 artırımlı ödenir.

Nöbet ücreti ödemeleri için azami süreler de yine ilgili mevzuat maddesiyle belirlenmiştir. Aylık ödenebilecek nöbet ücreti aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazla olamaz.

Bazı birimlerde görev yapa personellere ise nöbet ücreti artırımlı olarak ödenmektedir. Nöbet ücreti artırımlı olarak ödenecek birimler 657 sayılı Kanun’un Ek-33. Maddesinde yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetleri olarak belirlenmiştir. Bu birimlerde görev yapan personellerin saat ücretleri %50 artırımlı ödenecektir. Toplu sözleşme hükmü gereğince 2017 yılı sonuna kadar diyaliz ve ameliyathane hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri de %50 artırımlı ödenir. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılmazsa diyaliz ve ameliyathanede tutulan nöbet ücretlerinin artırımlı ödenmesi 31.12.2017 tarihinde son bulacaktır. Artırımlı nöbet ücretleri uygulamasına bu sayılan birimler dışında idarelerce ilave yapılma şansı olmadığı gibi bu birimlerde konsültasyon hizmeti verilmesi halinde de artırımlı nöbet ücreti ödenemez.

İcap Nöbeti ise; kurumda kalmayıp lüzumu hal üzere ilgilinin göreve çağrılması ile tutulan bir nöbettir. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde icap nöbeti tanımlanmış olup burada icap nöbeti tutulması halinde kişiye ödenecek ücret üzerinde durulacaktır.

İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbet ücreti ödenir. İcap nöbeti süresinin kesintisiz 12 saatten az olmaması gerekir.

İcap nöbet ücreti olarak kişiye verilecek tutar normal nöbet ücretinin %40’ıdır. Azami verilecek icap nöbeti ücreti aylık 120 saattir. Bu durum nöbet ücretinin ödendiği tüm kurumlar ve personel için aynıdır. İcap nöbeti ücretinde artırımlı nöbet ücreti ödemesi yoktur. Bu ücretten Damga Vergisi kesintisi yapılıp kalan tutar ilgilisine ödenir.

Nöbet ücretlerinin hesabında kullanılan gösterge tablosu aşağıda yer almaktadır.

[table id=6 /] 

Nöbet ücretleri döner sermaye işletmesi olan kurumlarda döner sermaye bütçesinden ödenir. 

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022, 22:28
YORUM EKLE