Deprem bölgesinde görev yapan doktorların devlet hizmeti yükümlülüğü hakkında karar yayımlandı

Deprem bölgesinde görev yapan doktorların devlet hizmeti yükümlülüğü hakkında karar yayımlandı

Deprem bölgesinde görev yapan doktorların devlet hizmeti yükümlülüğü hakkında karar yayımlandı

Deprem bölgesinde görev yapan doktorların devlet hizmeti yükümlülüğü hakkında karar yayımlandı

Deprem bölgesinde görev yapan doktorların devlet hizmeti yükümlülüğü hakkında karar yayımlandı

Deprem bölgesinde görev yapan doktorların devlet hizmeti yükümlülüğü hakkında karar yayımlandı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 7190 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre halen Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 31/12/2023 tarihine kadar Devlet hizmeti yükümlüsü olarak yerleştirmeleri yapılacak olan tabip ve uzman tabiplerden, belirlenen yükümlülük sürelerinin yüzde seksenbeşini tamamlayanlar Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklar.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7190

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki tabip ve uzman tabiplerin Devlet memuru olarak Devlet hizmeti yapma yükümlülükleri ile ilgili süreler hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/4/2023 TARİHLİ VE 7190 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Devlet hizmeti yükümlülük süreleri

MADDE 1- (1) 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre halen Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 31/12/2023 tarihine kadar Devlet hizmeti yükümlüsü olarak yerleştirmeleri yapılacak olan tabip ve uzman tabiplerden, belirlenen yükümlülük sürelerinin yüzde seksenbeşini tamamlayanlar Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılırlar.

(2) Birinci fıkra kapsamında hesaplanacak yükümlülük süresi, 3359 sayılı Kanunda belirtilen en düşük süre olan 300 günden az olamaz.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Sağlık Bakam yürütür.

YORUM EKLE