2023 yılı temmuz aralık dönemi icap nöbeti ücreti

2023 yılı temmuz icap nöbeti ücreti

2023 yılı temmuz aralık dönemi icap nöbeti ücreti

2023 yılı temmuz icap nöbeti ücreti

2023 yılı temmuz aralık dönemi icap nöbeti ücreti

2023 Temmuz icap nöbeti ücreti

İcap nöbeti, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42 inci maddesinde "İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur." şeklinde tanımlanmıştır.

İcap nöbeti tutanlara ödenecek ücret 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-33. Maddesi ile düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre icap nöbeti tutanlara, normal nöbet ücreti olarak belirlenen tutarın %40'ı oranında icap nöbet ücreti ödeneceği hükmü yer almaktadır.

İcap nöbet ücreti ödenmesi için nöbet süresinin kesintisiz 12 saatten az olmaması gerekmektedir. Azami ödenecek icap nöbet ve en fazla ödenecek nöbet süresi ise 120 saattir.

Sağlık personelinin 2023 yılı temmuz-aralık arası dönemde alacağı icap nöbeti ücreti aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Unvan

Normal Nöbet Ücreti

Dini Bayram Günleri

Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

30,36-TL

36,43-TL

Pratisyen Tabip

27.32 -TL

34,15-TL

Diş tabibi ve eczacılar

24,38-TL

30,35-TL

Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli

18,22-TL

22,77-TL

Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

15,18-TL

18,97-TL

Diğer Personel

11,13-TL

13,92-TL

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

YORUM EKLE