Yaz kıyafet uygulaması başladı

Yaz kıyafet uygulaması başladı

Yaz kıyafet uygulaması başladı

Yaz kıyafet uygulaması başladı

Yaz kıyafet uygulaması başladı

Yaz kıyafet uygulaması başladı

Devlet Memurlarının kılık kıyafet konusunda  kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetinde oldukları 657 sayılı Kanun’un Ek 19 uncu maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Memurların kılık ve kıyafet kuralları ile ilgili olarak detaylı düzenleme ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personellerin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik ile yapılmıştır.

Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasındaki süreyi yaz dönemi olarak ifade etmiştir. Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar ise bakanlık merkez teşkilatında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri gözönünde tutularak Valilerce tespit edileceği de yine aynı yönetmelikte ifade edilmiştir.

İdareler genellikle yaz dönemlerinde memurları için takım elbise giyme ve kravat takma zorunluluğunu kaldırmaktadırlar. Resmi kıyafet giymek/üniforma zorunda olanlar ise kendi mevzuatlarında  yer alan hükümlere tabi olacaklar. Memurlar için yazlık kıyafet uygulaması bugün itibariyle başlamış olup 15 Eylül 2022 Perşembe günü sona erecek.

Kamu kurumları birimlerine gönderdikleri yazılarla 16 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yaz dönemi kılık kıyafet uygulamasına geçileceği konusunda bildirimde bulundular. Kurumlar yazdıkları yazılarda personelin yönetmelik şartlarına riayet etmek koşuluyla düzgün ve mevsim koşullarına uygun olarak giyinmeleri gerektiğini belirttiler. Memurların kurumca belirlenen kurallara uygun giyinmeleri gerekmekte olup aksi davranış 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre disiplin cezası ile tecziyelerini gerektirmektedir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

YORUM EKLE