Uzun süreli hastalıklarda memura verilecek hastalık izni

memurun özlük hakları korunarak kanser akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda kullanabileceği hastalık izin süreleri

Uzun süreli hastalıklarda memura verilecek hastalık izni

memurun özlük hakları korunarak kanser akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda kullanabileceği hastalık izin süreleri

Uzun süreli hastalıklarda memura verilecek hastalık izni

Uzun süreli hastalıklarda memura verilecek hastalık izni 

Memurların hastalanmaları durumunda doktor raporuna istinaden hastalık izni kullanma hakları bulunmaktadır. Memurların uzun süreli tedavi süreci gerektiren hastalıkları yakalanmaları durumunda normal hastalık izni sürelerine göre farklı izin süreci işlemektedir. Memurun kanser verem hastalığı, akıl sağlığına ilişkin hastalık geçirmesi durumunda tedavi sürecine göre  18 aya kadar hastalık izni verilebilmektedir. İlgili hastalıklar dışındaki hastalık durumlarında ise memura 12 aya kadar hastalık izni verilebilmektedir.

Konuya ilişkin Devlet memurlarına verilecek olan hastalık izinlerine ilişkin usul ve esaslarda yer alan düzenleme aşağıda yer almaktadır.

Hastalık raporu ve izin süreleri

MADDE 6- (1) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.

YORUM EKLE