Üniversite Okuyan Memura Dersler İçin İzin Verilir mi?

Üniversite Okuyan Memura Dersler İçin İzin Verilir mi? Üniversite okuyan memur mesai saatleri içinde üniversitede okumuş olduğu bölümün derslerine katılmak üzere izin alabilirmi, memurun eğitim görme kapsamında kurumundan dersler için izin alması mümkün mü?

Üniversite Okuyan Memura Dersler İçin İzin Verilir mi?

Üniversite Okuyan Memura Dersler İçin İzin Verilir mi?

Çoğu kamu kurumunda memur olarak görev yapanlar aynı zamanda Yükseköğretim kurumlarında okumaktadırlar.Memur olarak çalışanların ikinci öğretim olarak adlandırılan ve akşam saatlerinde eğitim veren bölümlerde eğitim görmesinde mesai saatleri açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır.Ancak örgün eğitim olarak adlandırılan ve gündüz saatlerinde eğitim veren bölümlere kayıt yaptırıp aynı zamanda da memurluk yapan kişiler açısından mesai ve ders saatlerinin çakışması durumunda memura izin verilip verilemeyeceği hususu bazı kamu kurumlarında tereddüte neden olmaktadır.Bazı kurumlarda  derse giden memurlar kurum idarecilerince idare edilerek derse gidebilmekte bazı kurumlarda memura derse gitmesi için izin verilmemekte ve memurun varsa yıllık iznini kullanması istenmektedir.Konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığına sorulan bir görüşte memura mesai saatleri içinde derse gitmek için izin verilmesinin mümkün olmadığı yönünde görüş verilmiştir.

ÖZET: Memurun çalışma saatlerinin lisans öğrenimindeki ders programına göre belirlenemeyeceği hk.(16/05/2011-8571)

Lisans öğrenimi görmekte olduğunuzu belirterek merkezi yerleştirmeler ile memur olarak atanmanız durumunda çalışma saatlerinizin amiriniz tarafından ders programınıza göre ayarlanmasının mümkün olup olmadığı hakkında görüş talep edilen dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, mezkur Kanunun Devlet memurlarına verilecek izinleri düzenleyen beşinci bölümünde örgün öğrenim görmekte olan memurlara izin verilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Devlet memurlarının Anayasa ve diğer kanunlarla kendilerine verilen görev ve sorumluluklarını mevzuat ile belirlenen çalışma saatlerine uygun olarak yerine getirmelerinin esas olduğu değerlendirilmekte olup, atanmanız durumunda çalışma saatlerinizin amiriniz tarafından ders programınıza göre ayarlanmasının mümkün olmadığı
mütalaa edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2019, 11:18
YORUM EKLE