Ücretsiz izin sürelerinin borçlanılmasıının memur emekliliğine etkisi

memur ücretsiz izin sürelerini borçlanırsa emeklilik yaşı değişirmi

Ücretsiz izin sürelerinin borçlanılmasıının memur emekliliğine etkisi

memur ücretsiz izin sürelerini borçlanırsa emeklilik yaşı değişirmi

Ücretsiz izin sürelerinin borçlanılmasıının memur emekliliğine etkisi

Ücretsiz izin sürelerinin borçlanılmasıının memur emekliliğine etkisi

Devlet memurları kanununa tabi olarak çalışan memurların kanundan kaynaklanan ücretsiz izin hakları bulunmaktadır. Ücretsiz izin kullanan memurların ücretsiz izinde geçen süreleri borçlanarak ödemeleri durumunda emeklilik yaşını daha öne çekmeleri mümkündür.

Emeklilik hizmet ve yaş hesabı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce devlet memurluğu pozisyonunda olanlar için 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. 8.9.1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayan ve devlet memuru olanlar açısından, 5434 sayılı Kanunun Geçici Madde 205'de yer alan yaş gruplarını doldurmaları, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 hizmet yıllarını tamamlamaları gerekmektedir. Geçici Madde 205'e göre yaş hesaplanmasında esas alınan tarih bu maddenin yürürlüğe girdiği 23.05.2002 (takip eden aybaşı olan 14.6.2002) tarihi olmaktadır. Bu tarihten önce geçen borçlanmaya esas süreler (Ücretsiz izin süreleri, askerlik süreleri gibi  borçlanılması koşuluyla hizmete ilave edilecek süreler) borçlanılırsa toplam hizmet sürelerine dahil edilerek yaş hesabı yapılır ve emeklilik yaşını daha öne alınmasına katkı sağlar.

YORUM EKLE