Seçim için istifa eden memurun adaylık sonrası göreve dönmesi

milletvekilliği ve belediye başkanlığı için memurluktan istifa edenlerin adaylık sonrası aday olamamaları durumunda memurluğa tekrar atanmaları

Seçim için istifa eden memurun adaylık sonrası göreve dönmesi

Seçimlerde Adaylık Sonrası Göreve Tekrar Atanma

Seçimlerde adaylık sonrası göreve tekrar atanma 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre: “Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.” Diğer taraftan Yüksek Seçim Kurulunun Mahalli İdareler seçimleri ile ilgili 73 Nolu Kararında, mahalli idareler ara seçimlerinde adaylığı veya seçimi kaybeden Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri halinde görevlerine dönebilecekleri ve bir aylık süreninde Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanından başlayacağı belirtilmiştir.

 Yukarıda yer verilen 298 sayılı Kanunun söz konusu maddesi seçimi kazanamayan adayların yanında, aday adayı olan ancak aday olamayan Devlet memuru ve kamu görevlilerini de kapsamaktadır. Yüksek Seçim Kurulunun anılan Kararına göre ise memuriyetten ayrılarak aday adayı veya aday olanların tekrar memuriyete dönebilmeleri için gerekli başvuru süresi olan bir aylık dönemin seçim sonuçlarının ilanından itibaren başladığı sonucuna varılmaktadır.

Bu sebeple gerek aday adayı olup aday olamayan ve gerekse aday olup seçilemeyen memur ve kamu görevlilerinin, görevlerine tekrar dönebilmeleri için Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını beklemeleri gerekmektedir.

YORUM EKLE