Ön Lisans Mezunları Şube Müdürlüğü Sınavına Girebilir mi?

 Ön Lisans Mezunlarının Müdürlük Sınavına Girme Hakkı  Ön Lisans Mezunları Şube Müdürlüğü Sınavına Girebilir mi? 2 yıllık okul mezunları müdürlük sınavına girme hakkına sahipmi

Ön Lisans Mezunları Şube Müdürlüğü Sınavına Girebilir mi?

 Ön Lisans Mezunlarının Müdürlük Sınavına Girme Hakkı 

 Bilindiği üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görevde yükselme sınavı ile atama yapmış olduğu Şube Müdürlüğü kadroları için 4 Yıllık Lisans mezunu olma şartı bulunmaktadır.Bu şart bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  18.04.1999 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında   Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde, müdür ve üstü kadrolara atanabilmek için dört yıllık yüksekokul mezunu olma şartına yer verilmiş; bu hüküm doğrultusunda 18.04.1999 tarihinden sonra Şube Müdürü Kadroları için Görevde yükselme sınavına girecek kişilerin 4  Yıllık Üniversite Mezunu olmaları gerekmektedir.

Ancak ilgili yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında da, “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.” hükmü getirilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda aşağıda yer alan tüm şartları bir arada  taşıyan Önlisans mezunlarıda şube müdürlüğü görevde yükselme sınavına katılabilecek ve sınavda başarılı olmaları halinde Şube Müdürlüğü kadrolarına atanabileceklerdir.

a) 18.04.1999 tarihinde fiilen memur olmak

b) 18.04.1999 tarihinde 2 yıllık Önlisans Mezunu olmak ( Bu tarih itibariyle halen okuyanlar bu haktan faydalanamaz)

c) Şube Müdürlüğü sınavına girebilmek için öğrenim şartı haricindeki diğer şartları taşımış olmak 

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019, 16:57
YORUM EKLE