Milli Sporcular için sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Milli Sporcular için sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Milli Sporcular için sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Milli Sporcular için sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Milli Sporcular için sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Milli Sporcular için sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Sözleşmeli Personele Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakaları ile Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde belirtilen yanşmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakalarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre bu Esaslar kapsamında spor uzmanı ve antrenör unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilebilecek.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8154

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştmlmasma İlişkin Esasların ek 2 ncİ maddesinin yirmibirinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yanşmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakalarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar,”

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE