Milletvekili adaylığı için istifa edip geri dönen kişinin sendika görevi hakkında görüş yazısı

Milletvekili adaylığı için istifa edip geri dönen kişinin sendika görevi hakkında görüş yazısı

Milletvekili adaylığı için istifa edip geri dönen kişinin sendika görevi hakkında görüş yazısı

Milletvekili adaylığı için istifa edip geri dönen kişinin sendika görevi hakkında görüş yazısı

Milletvekili adaylığı için istifa edip geri dönen kişinin sendika görevi hakkında görüş yazısı

Milletvekili adaylığı için istifa edip geri dönen kişinin sendika görevi hakkında görüş yazısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  Milli Eğitim Bakanlığının görüş talebi üzerine milletvekili adaylığı için istifa edip geri dönen kişinin sendika görevinin devam edip etmeyeceği hakkında görüş yazısı yayımladı. Yazıda;

"4688 sayılı Kanun kapsamında sendika üyesi olup 2018 yılında yapılan genel seçimlerde aday adayı olmak için kamu görevliliğinden çekilen ve adaylığı veya seçimi kaybetmeleri nedeniyle göreve dönenlerin;

1) Kamu görevliliğinden çekildikleri tarih ile tekrar göreve başladıkları tarih aralığında kamu görevlisi olarak görev yapmamaları nedeniyle sendika üyeliklerinin ve sendika organlarındaki görevlerinin sona ereceği, yeniden sendika üyesi olabilmeleri için 4688 sayılı Kanun kapsamında işlem yapmaları gerektiği, sendika yönetim kurulu üyeliğine bağlı olarak kullanılan aylıksız izinlerinin devam etmeyeceği,

2)Sendika üyeliklerinin sona ermesi nedeniyle görevde olmadıkları sürelere rastlayan toplu sözleşme ikramiyesi ödemelerinden faydalanamayacakları, mütalaa edilmiştir." denildi.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-28892082-915.99-74774353                                                                                                  20.04.2023

Konu : Sendika Üyeliği

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 13.04.2023 tarihli ve E-36664208-000-244596 sayılı yazısı.

Bakanlığımız emrinde görev yapan personelden 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sendika üyesi olup seçimlerde aday adayı olmak için istifa eden ve adaylığı veya seçimi kaybetmeleri nedeniyle göreve dönenlerin sendika üyelik durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünün yansıtıldığı ilgi yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerini arz ve rica ederim.

Mehmet GÜRSOY

Bakan a.

Genel Müdür V.

Ek: İlgi Yazı (3 Sayfa)

Dağıtım:

- Merkez Teşkilatı Birimlerine -

81 İl Valiliğine (İl Millî Eğitim Müdürlükleri)

YORUM EKLE