Memurun takım elbise giyme zorunluluğu var mı?

Memurların işyerinde nasıl giyineceği Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik le belirlenmiştir.İlgili

Memurun takım elbise giyme zorunluluğu var mı?

Memurların işyerinde nasıl giyineceği Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik le belirlenmiştir.İlgili yönetmeliğe göre memurun takım elbise giyme zorunluluğu yoktur.

Memurun takım elbise giyme zorunluluğu var mı?

Memurun işyerinde takım elbise giyme zorunluluğu var mı? 

Kamuda çalışan erkek memurların işyerinde takım elbise veya kumaş pantolon ve ceketle işe gittiği bilinmektedir.Ancak memur iş yerinde ceket veya takım elbise giymez ise memur hakkında herhangi bir yaptırım olurmu bu konu memurlar arasında merak konusu olmaktadır.Konuya ilişkin olarak Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik te erkeklerin nasıl giyineceği ayrıntılı olarak anlatılmıştır. İlgili yönetmelikte 

 "Erkekler;  Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. (Danıştay İkinci Dairesinin 18/11/2020 tarihli ve E.:2017/665; K.:2020/3432 sayılı kararı ile iptal ibare: Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir), temiz bakımlı ve taranmış olur. (Danıştay Onikinci Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile iptal ibare; Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz.) Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.  (Değişik: 7/8/1991 - 91/2048 K.) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz. " şeklinde hüküm bulunmaktadır.

İlgili hükümden memurun takım elbise veya ceket giyme zorunluluğunun olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Yine ilgili yönetmeliğin 12. maddesinde " Merkezde ve taşrada protokole dahil olan bayan ve erkek kamu görevlileri resmi kutlama törenlerine koyu renk takım elbise ile katılırlar. " şeklinde hükme yer verilmiştir. Yönetmeliğin 5. maddesinde elbise olarak tanıma yer verilmişken, burada takım elbise tanımına yer verilmiş olması 5. maddede yer alan elbise tanımının takım elbise olarak anlaşılmaması gerektiği sonucuna varabiliriz.

Bunun yanında memurlara verilen giyecek yardımı  "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğin"de düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin eki I sayılı cetvelinde büro hizmetlerinde çalışan bir kısım kamu personeline takım elbise yardımı yapılması öngörülmüştür. Takım elbise yardımı yapılan unvanlar şu şekildedir: İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları, Bekçi, Şoför v.b kadrolar için sayılmıştır.

Memur kadrolarında çalışan ve genel idari hizmetleri yürüten memurlara giyecek yardımında takım elbise verilmesi öngörülmemiştir.

Tüm bu mevzuatların birlikte yorumlanması halinde memurun takım elbise giyme zorunluluğu bulunmamaktadır.

YORUM EKLE