Memurun istifa sonrası memurluğa dönüş süreleri

istifa eden memur yeniden ne kadar süre sonra memur olarak atanabilir , memurluğa yeniden atanmada bekleme süresi ne kadardır

Memurun istifa sonrası memurluğa dönüş süreleri

istifa eden memur yeniden ne kadar süre sonra memur olarak atanabilir , memurluğa yeniden atanmada bekleme süresi ne kadardır

Memurun istifa sonrası memurluğa dönüş süreleri

Memurluktan istifa ederek ayrılanlar ve çekilmiş sayılanların memurluğa dönüş süreleri 

Memurluktan istifa ederek veya istifa etmiş sayılarak ayrılan memurların tektardan memurluğa dönmek istemeleri halinde belli bekleme sürelerini geçirdikten sonra memurluğa dönmeleri mümkündür. Buna göre memurluktan gerek çekilme istifa gerekse çekilmiş sayılma durumları ile ayrılanların aşağıda yer alan süreleri geçirmeden memurluğa dönmeleri mümkün değildir.

Memurluktan Çekilen veya Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanma Şartları

· Memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

· 657 sayılı Kanun’a göre çekilmiş sayılanlar ile bu Kanun’un 94’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına uymadan (yani yerine birinin gelmesi veya çekilme isteğinin kabulünü beklemeden) görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

· Devir teslim zorunluluğuna uymadan ayrılanlar 3 yıl geçmeden, devlet memurluğuna alınamazlar

Yukarıda yer alan süreler 657 sayılı kanununa göre ataması yapılan memurun tekrardan 657 sayılı yasaya tabi bir göreve başlaması ile ilgili süreler olup 657 sayılı yasaya göre çalışan memurun 399 sayılı kanununa göre 4 b li, 4857 sayılı iş kanununa göre işçi ve 2914 sayılı kanununa göre akademisyen olarak atanmasında bekleme süresine tabi değildir. 

YORUM EKLE