Memurun her gün tıraş olması gerektiğine dair düzenleme iptal edildi

Memurun her gün tıraş olması gerektiğine dair düzenleme iptal edildi

Memurun her gün tıraş olması gerektiğine dair düzenleme iptal edildi

Memurun her gün tıraş olması gerektiğine dair düzenleme iptal edildi

Memurun her gün tıraş olması gerektiğine dair düzenleme iptal edildi

Memurlara sakal bırakma serbest mi?

Bilindiği üzere, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esaslar Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 5. maddesinde kapsama dahil kurumlarda görev yapan personelin kılık ve kıyafetine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Adı geçen maddenin  5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde  (erkek personel için) yer alan “Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. ..” ibaresi yer almaktaydı. Bu ibarenin iptali için açılan davaya bakan Danıştay 12. Dairesi, 20.04.2022 tarihli ve 2021/7000 esas, 2022/2247 karar nolu kararı ile söz konusu ibarenin iptaline hükmetti. Böylece, Yönetmelik kapsamında görevli personelin her gün sakal tıraşı olmasına ve sakal bırakamamasına teşkil eden madde hükmü ortadan kalkmış oldu.

Danıştayın iptal kararı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin ilgili maddesine işlendi. Yönetmelikte yapılan bu güncelleme ile birlikte kamuda görev yapan personelin günlük traş olması zorunluluğu kaldırılarak, sakal bırakması serbest bırakılmış oldu.

Yönetmeliğin güncel halini okumak için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022, 14:44
YORUM EKLE