Memurun çekilmiş sayılması işleminde gün hesabı

Devlet memurları kanununa göre memurun kesintisiz 10 gün işe gelmemesi durumunda çekilmiş sayılacağı 10 günlük süre hesabında ise tatil günlerinin

Memurun çekilmiş sayılması işleminde gün hesabı

Devlet memurları kanununa göre memurun kesintisiz 10 gün işe gelmemesi durumunda çekilmiş sayılacağı 10 günlük süre hesabında ise tatil günlerinin dahil olacağı hakkında DPB görüşü

Memurun çekilmiş sayılması işleminde gün hesabı

Memurun çekilmiş sayılması işleminde gün hesabı 

Devlet memurları kanununa göre memurun kesintisiz 10 gün işe gelmemesi durumunda çekilmiş sayılacağı 10 günlük süre hesabında ise tatil günlerinin dahil olacağı hakkında DPB görüşü 

ÖZET : Devlet memurunun çekilme isteğinde bulunmuş sayılabilmesi için gerekli görevin kesintisiz 10 gün terk edilmesindeki sürenin hesabında hafta sonu tatil günleri ile ulusal, milli ve resmi bayram günlerinin de hesaba katılması gerektiği hk. (21.09.1999-17 sayılı Bülten-43. Sayfa)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağına ilişkin düzenlemeye göre, 10 günlük sürenin hesabında hafta sonu ve bayram tatillerinin devamsızlık süresinden sayılıp sayılmayacağına ilişkin ilgi (a) da kayıtlı yazı ekinde yer alan ilgi (b) de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, Devlet memurunun  çekilme isteğinde bulunmuş sayılabilmesi  için gerekli görevi terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi koşulunun, çalışma günlerinin arasında kalan hafta sonu tatil  günleri ile ulusal, milli ve resmi bayram günlerinin de hesaba katılması suretiyle belirlenmesi, 10 uncu günün tatile rastlaması halinde ise bu tatilden sonraki ilk mesai gününün 10 uncu gün olarak kabul edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

YORUM EKLE