Memurun ayrıldığı kuruma karşı görev yapma yasağı

Memurun ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı , 2531 sayılı yasaya göre ayrıldığı kuruma karşı görev yasağı olan kamu personelleri

Memurun ayrıldığı kuruma karşı görev yapma yasağı

Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Yapma Yasağı

Bilindiği üzere, kamu görevlerinden ayrılan kişilerin yapamayacakları işler  2531 sayılı yasa ile düzenlenmiştir.  Bu yasa ile kamu görevinden ayrılan personellerin belli bir süre ayrıldıkları görevler ve görev yaptıkları kurumlara karşı iş yapılması yasaklanmış bulunmaktadır. Kişilerin ayrıldığı kurumlara karşı görev yapmamalarına ilişkin uygulamalara  ihalelerde sıkça rastlamakla birlikte diğer işlerde de bu konu zaman zaman gündeme gelmektedir. Bu çalışmamızda ayrıldığı kuruma karşı görev yapma yasağı hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

1-Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Yapma Yasağının Kapsamındaki kurum ve personeller

Öncelikle, ayrıldığı kuruma karşı görev yapma yasağı kimleri kapsadığını belirleyelim.  2531 sayılı yasanın birinci maddesinde yasanın kimleri kapsadığı ifade edilmiştir. Kanunun birinci maddesinde kapsama giren kamu kurum ve kuruluşları tek tek sayılmış olup ilgili madde okunduğunda yasanın tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsadığı net bir şekilde görülecektir. Ayrıldığı kuruma karşı görev yapma yasağı; kamu kurum ve kuruluşlarında aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev  yapan memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve diğer kamu personeli gibi her statüdeki kamu çalışanını kapsamaktadır.

2-Yasağın Kapsamı

Bu yasak 2 maddeye göre görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılan personelleri kapsamaktadır. Mevzuatta özel bir düzenleme olmaması halinde kişinin görevden ayrılış şekli ve sebebinin hiçbir önemi bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller ayrıldıktan önceki iki yıl süreyle görev yaptıkları kurum ve kuruluşlara karşı bu yasak kapsamına girmektedirler. İki yıldan önceki zaman diliminde görev yaptığı kurumlar bu yasak kapsamında değildir.  Ancak, iki yıl içerisinde görev yapmış olduğu tüm kurumlar yasak kapsamındadır. Yani yasak sadece bir kurumu kapsamamaktadır. İki yıl süreyle görev yaptıkları kurumun tüm iş ve işlemleri  de yasak kapsamına girmemektedir.  Yasağın kapsamına kişinin o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konular girmektedir. Dolayısıyla kişi hakkında ayrıldığı kuruma karşı görev yapmama yasağının kapsamını belirlerken önem arz eden konuşlardan birisi de ayrılmadan önceki iki yıl içerisinde yapmış olduğu  için görev ve faaliyet alanının tespitidir. Kişinin yaptığı görevin faaliyet alanının yasağın kapsamını da belirler. Örneğin, kişinin ayrılmadan önceki görevinin faaliyet alanı bir ili ya da birkaç ili kapsıyorsa yasak bu ili/illeri kapsar. Aynı şekilde kişinin görev alanı ne ise yasak yine bu alanla sınırlıdır.

Kişinin ayrıldığı kuruma karşı görev yapmama yasağı ilelebet sürecek bir yasak olmayıp yine kanunda belirtilen süre kadar devam edecektir.  Kamu görevinden ayrılan kişinin yasağı, ayrılış tarihinden başlayıp 3 yıl süreyle devam eder. Üçüncü yılın bitiminden itibaren yasak sona erer. Çalıştığı kurumdan 27.07.2017 tarihinde ayrılan bir personel 2020 yılının 27 Temmuz tarihine kadar bu yasak kapsamındadır. 28.07.2020 tarihinde ise yasak sona ermektedir.

Personeller ayrıldıkları kuruma karşı personel hangi işleri yapamayacağı da yine kanunda düzenlenmiştir. Buna göre; ayrıldıkları kuruma karşı, kurumdaki görev ve faaliyet alanıyla ilgili konularda doğrudan veya dolaylı olarak görev ve iş alamaz, taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Kişilerin daha önce çalıştıkları kuruma karşı yapabilecekleri tüm işler yasaklama kapsamına alınmıştır.

3- İstisnalar

Kamu kurumlarından ayrılan personellerin kurumlarına karşı görev yapma yasağının kapsamına girmeyecek durumlar vardır. Seferberlik, manevra, tatbikat, atış ve konferans gibi öğrenim ve eğitim maksadıyla silah altına alındıktan sonra terhis edilen yedek subaylar hakkında bu yasak hükümleri uygulanmaz.  Ancak, muvazzaflık hizmetini bitiren yedek subaylar, sadece kadrosunda, hizmet gördükleri kıta, karargah ve askeri kuruma ait işlerde ikinci madde hükmüne tabidirler. Aynı şekilde,uzman tabipler, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanlar, tabipler, diş tabipleri ve eczacılar kendi nam ve hesabına yaptıkları mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla tip sözleşmeler yapabilirler.

Sonuç itibariyle, yasağa aykırı hareketlerde bulunan kişilere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanabileceği dikkate alındığında kamu görevinden ayrılan kişilerin bu hususta dikkatli davranmalarının yerinde olacağını düşünüyoruz.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2020, 09:17
YORUM EKLE