Memurluktan İstifa Edip 399 Sayılı KHK'ya Göre Atanmak İsteyen Kişinin Bekleme Süresi

Memurluktan İstifa Eden Bekleme Süresine Tabi Olmadan 399 Sayılı Kanuna Göre Atanabilir mi?

Memurluktan İstifa Edip  399 Sayılı KHK'ya  Göre  Atanmak İsteyen Kişinin Bekleme Süresi

Memurluktan İstifa Eden Bekleme Süresine Tabi Olmadan 399 Sayılı Kanuna Göre Atanabilir mi?

Bilindiği üzere ülkemizde devlete ait olup kamu iktisadi teşebbüsü (Kit) kapsamında bulunan kurumlarda 399 sayılı kanun hükmünde yer alan hususlar doğrultusunda 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca da ÖSYM Başkanlığınca yapılan merkezi atamalarda personel alımı yapılmaktadır.

 

399 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında sözleşmeli personel alan kurumlara örnek olarak;

"Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Et ve Balık Kurumu, Türkiye Zirai Donanım Kurumu, Türkiye Elektrik Kurumu, T.C.Posta, Telgraf ve Telefon İşletmeleri, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş., Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Tarım İşletmeleri," verebiliriz.

657 sayılı Kanuna tabi olarak memur olarak çalışanların istifa sonrası yeniden memur olarak göreve başlayabilmeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanmaları” başlıklı 97 nci maddesi, düzenlenmiş ve ilgili madde de istifa sonrası dönüşlere ilişkin sürelere yer verilmiştir. Ancak ilgili kanun maddesinde sayılan bekleme süreleri tekrardan 657 sayılı kanuna tabi kadrolara dönüş için geçerlidir.

Bu itibarla, memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılan memuruların farklı bir statüde tanımlanan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede  belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaları sırasında 657 sayılı Kanunun anılan 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi olmayacaklardır.Bu nedenle 657 sayılı yasaya göre memur olarak çalışanlar KPSS sınavı sonucunda 399 yasaya tabi kurumlarca yapılan alımlara başvuru yapabilir, atandıkları takdirde de istifa ederek yeni görevlerine başlayabilirler.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019, 09:15
YORUM EKLE