Memurlar kooparatiflerde hangi görevleri yapabilirler?

memurlar yapı tüketim ve kalkınma kooparatiferine üye olabilirmi, memur kooparatifde hangi görevleri alabilir

Memurlar kooparatiflerde hangi görevleri yapabilirler?

memurlar yapı tüketim ve kalkınma kooparatiferine üye olabilirmi, memur kooparatifde hangi görevleri alabilir

Memurlar kooparatiflerde hangi görevleri yapabilirler?

Memurlar kooparatiflerde hangi görevleri yapabilirler?

Memur olarak görev yapanların yapması yasak olan faaliyetlerden biriside Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağıdır. Memurlar kanunda belirlenen faaliyetleri yapamazlar. Ayrıca Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.Bunun yanında memurlar çeşitli kooparatiflere üye olmakta ayrıca üye oldukları kooparatiflerde çeşitli görevler almaktadırlar. Memurların kooparatif üyesi olup olamayacağı, memurun üyesi olduğu kooparatiflerde hangi görevleri yapabileceği memurlar arasında tereddüt konusu olmaktadır.

Konuya ilişkin mevzuatta yer alan hüküm "Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır." şeklindedir. İlgili hüküm gereğince memurların kooparatiflerde hangi  görevleri yapıp hangi görevleri yapamayacağını ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

YORUM EKLE