Memurlar Kolektif ve Komandit Şirkete ortak olabilir mi

Memurlar Kolektif ve Komandit Şirkete ortak olabilir mi memur komandit şirkette hangi tür ortak olabilir

Memurlar Kolektif ve Komandit Şirkete ortak olabilir mi

Memurlar Kolektif ve Komandit Şirkete ortak olabilir mi memur komandit şirkette hangi tür ortak olabilir

Memurlar Kolektif ve Komandit Şirkete ortak olabilir mi

Memurlar Kolektif ve Komandit Şirkete ortak olabilir mi

657 Devlet Memurları kanununun 28 maddesinde yer alan hususlar doğrultusunda devlet memurlarının ticari ve gelir getirici faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır. Memurların ticaret kanununa göre kurulan şirketlerde ortak olması durumu ise şirketin türüne ve alıncak olan görevlere göre farklılık göstermektedir. Memurların Kolektif ve Komandit Şirkete ortak olup olamayacaklarını veya hangi görevleri alabileceklerini kısaca anlatmaya çalışalım.

Kamuda görev yapan Devlet Memurları, görev yaptıkları  kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç olmak üzere   kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.

Devlet memurları kolektif şirket ortağı olamaz ve bu tür şirketlerde hiçbir görev alamazlar.

Memurlar komandit şirketin komandite sınırsız sorumlu ortağı olamaz ve bu tür şirketlerde hiçbir görev alamazlar.

Memurlar komandit şirketin sermayesi bölünmüş komandit ortağı olabilirler. Memur komandit ortağı olduğu komandit şirketin yönetim ve denetimde görev almazlar şirketin personeli sayılacak bir görev yapamaz ve şirketin kanuni temsilciliğini yürütemezler. Memurlar komandit şirketin komanditer ortağı olabilirler. Ama memurlar komanditer ortağı olduğu komandit şirketin yönetim ve denetimde görev almazlar şirketin personeli sayılacak bir görev yapamaz şirketin kanuni temsilciliğini yürütemezler.

YORUM EKLE