Memurlar dernek faaliyetlerinden ücret alabilir mi?

memurların üyesi oldukları derneklerin faaliyetlerinden ücret almaları ticaret yasağına girer mi

Memurlar dernek faaliyetlerinden ücret alabilir mi?

memurların üyesi oldukları derneklerin faaliyetlerinden ücret almaları ticaret yasağına girer mi

Memurlar dernek faaliyetlerinden ücret alabilir mi?

Memurlar dernek faaliyetlerinden ücret alabilir mi?

Kamuda memur olarak görev yapan personellerin kanunda yasaklı olmayan durumlar haricinde  derneklere üye olmalarında ve bu derneklerde görev almalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.Dernek üyeliği bulunan memurların bu derneklerde çeşitli faaliyetlerde ve görevlerdede bulunmaları mümkündür. Memurların üyesi oldukları derneklerin iktisadi işletmeleri üzerinden gelir ettiği durumlarda dernek üyesi memurların buralardan gelir elde edip edemeyeceği memurlar arasında tereddüt konusu olmaktadır.

Dernek ve Vakıflar ve Bunların İktisadi İşletmeleri Açısından Dernekler Kanunu’na göre derneklerin kuruluş amacı ticari kazanç sağlamak veya kazanç paylaşmak değildir. Ancak, dernekler kuruluş amaçlarına ulaşabilmek için bir takım maddi imkanlara muhtaçtır ve bunu temin etmek için de kazanç getirici faaliyette bulunabilirler. Bu bağlamda işletme kurabilirler, kurulmuş işletmelere ortak olabilirler. Derneklerin veya vakıfların kurmuş oldukları bu iktisadi işletmeler TTK anlamında tacir sayılmaktadır. İktisadi İşletmeler kurumlar vergisine tabidir ve bilanço usulüne göre defter tutarlar. Memurların derneklere üye olmaları veya yönetimlerinde yer almaları yasak değildir. DMK’nın 28’nci maddesi çerçevesinde tartışılan ise memurların dernek faaliyetlerine katılıp katılmayacağı hususudur.

Memurların, üyesi oldukları derneklerin faaliyetlerine katılmalarında mevzuat açısından bir engel söz konusu değildir.  Bu serbestiyet, panelist veya eğitici şeklinde seminer faaliyeti, konferans organizasyonu, kurs gibi şekillerde olabilir. Buradaki yasaklayıcılık faaliyetlerin ücret karşılığı olmasıdır (DPB, 08.01.2013).

Ücret karşılığı yasaklanmasına rağmen faaliyet sebebiyle masrafların dernek tarafından karşılanabilmesi mümkündür (DPB, 08.01.2013).

YORUM EKLE