Memurken askere giden memurun terhis sonrası göreve başlaması

devlet memuru iken askerlik için ücretsiz izin alan memurların terhis tarihinden sonra göreve başlamaları gereken süre

Memurken askere giden memurun terhis sonrası göreve başlaması

devlet memuru iken askerlik için ücretsiz izin alan memurların terhis tarihinden sonra göreve başlamaları gereken süre

Memurken askere giden memurun terhis sonrası göreve başlaması

Memurken askere giden memurun terhis sonrası göreve başlaması 

Devlet memuru olarak atandıktan sonra askerlik hizmetini yapmak üzere kurumlarından izin alan memurların muvazzaf askerlik hizmetlerini tamamladıktan sonra tekrardan kanunda belirtilen süreler içinde kurumlarına başvurmaları ve yine 657 sayılı yasada sayılan sürelerde görevlerine başlamaları gerekmektedir.657 sayılı yasada muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olan memurların terhis tarihinden itibaren  30 gün içinde kurumlarına yeniden göreve başlamak üzere başvuru yapmaları gerekmektedir. Kanunda belirtilen bu 30 günlük süre takvim günü olup bu süreler içine denk gelen resmi tatil ve bayramlar bu sürelere dahildir. Asker dönüşü kurumuna başvuru yapan memuru da  kurumu 30 günlük süre içinde göreve başlatmak zorundadır. Kuruma başvuru için 30 günlük süre içinde geçerli bir mazaret nedeniyle kurumlarına başvuru yapamayan memurlar bu durumu kurumlarına bildirmek zorundadır. Memurların ücretsiz izin alarak askerde geçirdikleri süreler askerlik sonrası göreve başlama ile kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilir.

Konuya ilişkin olarak  657 sayılı yasanın 83 . maddesinde yapılan düzenleme aşağıda yer almaktadır.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi:

Madde 83 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/26 md.) Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar. Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir

YORUM EKLE