Memur unvanını kullanarak kitap yazıp satabilir mi?

memurların çalışmış oldukları kurumların adını kullanarak ve görev unvanlarını yazarak kitap yazıp yazamayacakları hususunda görüş yazısı

Memur unvanını kullanarak kitap yazıp satabilir mi?

memurların çalışmış oldukları kurumların adını kullanarak ve görev unvanlarını yazarak kitap yazıp yazamayacakları hususunda görüş yazısı

Memur unvanını kullanarak kitap yazıp satabilir mi?

Devlet Memurları Unvanlarını ve Görev Yaptıkları Kurum Adlarını Kullanarak Kitap Yazabilir mi?

Devlet memurları gerek icra ettikleri mesleklerinin mevzuatı, gerekse de yaptıkları araştırmalar ve ilgi duydukları konular ile alakalı kitap veya diğer çeşitli eserleri yayımlayarak satışını gerçekleştirmektedirler.

Devlet Personel Başkanlığının 05.02.2007 Tarih ve 1855 Sayılı Görüş Yazısında bu hususla alakalı olarak aşağıda yer alan görüş verilmiştir.

Yazdıkları bu kitaplarda ad-soyadları ile fiilen görev yaptığı mesleğin veya eski mesleklerinin unvanlarını da kullandıkları sıkça rastlanan bir durumdur. Konu ile alakalı Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu görüş yazılarında; gizli bilgileri bulundurmamak koşuluyla, devlet memurunun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında her türlü eser çıkarabileceği değerlendirilmiş, 657 sayılı Kanunda devlet memurunun kitabın yazarı olarak ismi ile birlikte kariyer unvanının ve görev yaptığı kurumun adının kullanılması hususunda herhangi bir yasal engel bulunmadığı ve bu tür faaliyetlerin 657 sayılı Kanununa ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği açıklanmıştır

Ancak bu görüş yazısının bir istisnası olarak 670 sayılı KHK gösterilebilir. Söz konusu KHK'nın 4. maddesinde "667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, hâkim, savcı, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar." hükmü yer almaktadır. Söz konusu maddeden anlaşılacağı üzere; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek ihraç edilmiş olan kişilerin eski görev unvanlarını kullanarak eser ortaya koymalarının önüne geçilmiştir.

YORUM EKLE