Memur mühendislik fakültesinden mezun olursa derecesi artar mı?

genel idari hizmetler sınıfına tabi memur bilgisayar işletmeni v.b kadrolarda çalışan memurlar mühendislik fakültesinden mezun olursa 1 derece hakkından

Memur mühendislik fakültesinden mezun olursa derecesi artar mı?

genel idari hizmetler sınıfına tabi memur bilgisayar işletmeni v.b kadrolarda çalışan memurlar mühendislik fakültesinden mezun olursa 1 derece hakkından faydalanırlar mı

Memur mühendislik fakültesinden mezun olursa derecesi artar mı?

Memur mühendislik fakültesinden mezun olursa derecesi artar mı?

Genel İdari Hizmetleri Sınıfında memur kadrosunda görev yapan bir personel Üniversitelerin  Mühendislik -Mimarlık Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olması halinde, öğrenim durumuna göre tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece eklenebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin Ortak Hükümler” Bölümümün (A) bendinin 2. fıkrasında;

Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanların öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edileceğini hükmü bağlamış olup, belirtilen unvanları ihraz edenlerin bu ilave dereceden yararlandırılmalarında mesleki teknik öğrenim gören bazı personelde olduğu gibi fiilen bu görevlerin yapılması ve teknik hizmetler sınıfında görev alınması şartı bulunmamaktadır.

Bu nedenle memur olan kişilerin mühendislik fakültesi bitirmeleri halinde 1 derece uygulamasından faylanmaları gerekmektedir.

YORUM EKLE