Memur İzin Bitiminde Göreve Başlamadan Rapor Alabilir mi?

Memur İzin Bitiminde Göreve Başlamadan Rapor Alabilir mi? memurun yıllık izinde sağlık raporu alması ve izinde hastalık izni alan memurun göreve başlama süresi

Memur İzin Bitiminde Göreve Başlamadan Rapor Alabilir mi?

Memur İzin Bitiminde Göreve Başlamadan Rapor Alabilir mi?

Bilindiği üzere devlet memuru olarak çalışanların Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümlere göre yıllık izin hakları bulunmaktadır.Yine aynı kanunun 105 maddesinde devlet memurlarına verilecek olan hastalık izinlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.Ayrıca Devlet memurları kanununun 105 maddesinde yer alan hususlara ilişkin Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. İlgili yönetmelikte yer alan hususlar doğrultusunda memurun izin bitiminde rapor alıp alamayacağı alacaksa hangi şekilde rapor alabileceğini açıklamaya çalışacağız.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; “Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” hükmü, söz konusu madeninin beşinci fıkrasında ise “ Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. hükümleri  yer almaktadır.

İlgili hükümlere baktığımızda memurun kanuni izin döneminde alacak olduğu sağlık raporlarını normal poliklinik hizmeti veren yerlerden almasında bir sakınca bulunmamaktadır.Dolayısıyla memurun yıllık izin kullanırken ister normal poliklinikten olsun ister acil servisten olsun memuriyet mahalli içinde veya dışında alacak olduğu sağlık raporları İlgili yönetmelik hükümlerinde belirtildiği şekilde alınmış ve kuruma ibraz edilmiş ise memurun kurumunca hastalık iznine çevrilmek zorundadır.

Kanuni iznin bitiminden sonra memurun göreve başlaması gereken günde aldığı ve kurumuna gönderdiği sağlık raporlarında nasıl bir işlem yapılmalı?

-Yönetmelik hükümlerinden anlaşılacağı üzere kanuni izin süreleri haricinde mesai saatleri içinde  memurun alacak olduğu sağlık raporları acil durumlar haricinde memuriyet mahallinde alınmak zorundadır.Dolayısıyla memurun normal mesaiye başlaması gereken gün içinde  mesai saatlerinde memuriyet mahalli dışında normal poliklinkten alacak olduğu raporların sağlık iznine çevrilme imkanı bulunmamaktadır.Bu şekilde rapor alıp işe gelmeyen memurlar hakkında Devlet memurları kanununda yer alan disiplin cezalarının uygulanması mümkün bulunmaktadır.

-Memurun mesaiye başlaması gereken gün mesai saatleri dışında örneğin sabah 06,00 da memuriyet mahalli dışında acil servisten alacağı raporların ise hastalık iznine çevrilmesi gerekmektedir.

-Memurun hafta sonuna denk gelen günlerde alacağı sağlık raporlarını ancak acil servisten alması mümkün olduğundan memuriyet mahalli olsun veya olmasın acil servislerden hafta sonu alınacak olan izinlerin yönetmelik hükümlerine göre alınmış olması kaydı ile hastalık iznine çevrilmesi gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019, 16:34

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.