Memur intibak yapabilme şartları nelerdir?

memura intibak uygulaması yapılabilmesi için gerekli olan şartlar nelerdir, memur intibak işlemleri,

Memur intibak yapabilme şartları nelerdir?

memura intibak uygulaması yapılabilmesi için gerekli olan şartlar nelerdir, memur intibak işlemleri,

Memur intibak yapabilme şartları nelerdir?

İntibakın Yapılabilme Şartları

657 sayılı Kanun'a göre intibak işleminin yapılabilmesi için gerekli olan bir takım şartlar vardır. Dolayısıyla vaki bir intibak için bu şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar ise:

>             Devlet memuru olmak.

>             Üst öğrenimin bitirilmesi.

>             Üst öğrenimin memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak bitirilmesi.

>             Memuriyette geçen hizmet başarılı olarak geçmiş olacak.

>             Her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece olarak değerlendirilecek.

>             Öğrenim durumu itibariyle yükselinebilecek tavan aşılmayacak.

>             Değerlendirme sonucu emsalin derece/kademesi geçilmeyecek.

YORUM EKLE