Memur intibak uygulamasında merak edilenler

memur intibak süresi hesaplamada değerlendirilecek süreler, memur intibak işlemleri nasıl yapılır,

Memur intibak uygulamasında merak edilenler

memur intibak süresi hesaplamada değerlendirilecek süreler, memur intibak işlemleri nasıl yapılır,

Memur intibak uygulamasında  merak edilenler

Memur intibak uygulamasında  merak edilenler 

İntibak Uygulamasının Esasları İntibak uygulamasının öne çıkan ve dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

-Aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşamazlar,

-Üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmesi,

-657 sayılı Kanunun 36 maddesinde sınıflar ve öğrenim durumları itibariyle belirlenen giriş ve yükselebilecek derece ve kademelerin aşılmaması.

İntibakta Değerlendirilecek Hizmet Süreleri İntibak uygulamasında değerlendirilecek hizmet süreleri ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

- 657 sayılı Kanun’a tabi olarak memuriyet statüsünde başarılı geçen hizmet süreleri,

- 657 sayılı Kanun uyarınca memuriyet hizmetinden sayılan süreler,

- Askerlik süresi

OLUMSUZ SİCİL ALINAN YILLAR BİR BAŞKA İFADEYLE BAŞARISIZ YILLAR 12/D YE GÖRE YAPILACAK İNTİBAKTA DÜŞÜLMELİDİR. (DANIŞTAY 5. DAİRE E.1990/2869, K.1994/1559) 

657 sayılı Kanun’un 36. maddesinin (C) bendi ve diğer maddeleri uyarınca memuriyet hizmetinden sayılan hizmetler,

- Özel kanun hükümleri uyarınca memuriyetten sayılmış hizmetler. Öte yandan memuriyette alınan cezaların intibakta nasıl değerlendirileceği ise ayrı bir tartışma konusu olup; Kıdeme tesir eden cezaların da 12/d uyarınca yapılan intibakta göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çünkü 12/d de “memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı” denmektedir. Bu nedenle memurun hizmetinden bu cezalara tekabül eden süreler düşülür Ancak emsal hesabında bu cezalar dikkate alınmaz yani hizmet süresinden düşülmez. 6.4. İntibakın Yapılabilme Şartları 657 sayılı Kanun’a göre intibak işleminin yapılabilmesi için gerekli olan bir takım şartlar vardır.

Dolayısıyla vaki bir intibak için bu şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bu şartlar ise:

- Devlet memuru olmak.

- Üst öğrenimin bitirilmesi.

- Üst öğrenimin memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak bitirilmesi.

- Memuriyette geçen hizmet başarılı olarak geçmiş olacak.

- Her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece olarak değerlendirilecek.

- Öğrenim durumu itibariyle yükselinebilecek tavan aşılmayacak.

- Değerlendirme sonucu emsalin derece/kademesi geçilmeyecek

YORUM EKLE